Ότι δεν κάνει το κράτος το κάνουν οι Πυροσβέστες: Παραχώρηση συσκευής ΜΣΑ από τους Πυροσβέστες… στην Π.Υ Μυτιλήνης

Ότι δεν κάνει το κράτος το κάνουν οι ΠυροσβέστεςΤην Πέμπτη 27η Οκτωβρίου 2016 και Ω/ 10:00 στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Μυτιλήνης έγινε οριστική παραχώρηση, από την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενός (1) πλήρους συγκροτήματος ελέγχου της ποιότητας του αναπνεύσιμου αέρα που εμπεριέχεται στις αναπνευστικές συσκευές που φέρουν οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια των πυροσβεστικών επιχειρήσεων πυρόσβεσης - διάσωσης ( Airtester HP, KIWI / DRAW της MSA ). Το κόστος απόκτησης της παραπάνω συσκευής καλύφθηκε από συνδρομές των υπαλλήλων καθώς και από δράσεις της Ένωσης Πυροσβεστών (Χριστουγεννιάτικος χορός).