«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»- Υποβολή φακέλων-αιτήσεων στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου

Πρόσκληση υποβολής φακέλων-αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας έτους 2016


 Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου καλεί όλους τους υποψήφιους-ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020.

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά τις 7-12-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λήμνου και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Χίου και ΠΕ Σάμου.


Για περισσότερες λεπτομέρειες της Πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr) και της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(http://www.pvaigaiou.gov.gr).