Επιτυχημένη η ενημερωτική εκδήλωση για την Ανακύκλωση στην Μυτιλήνη

Στόχος η εξοικονόμηση πόρων, η εμπλοκή πολιτών και Αθμιας αυτοδιοίκησης  με τη χρήση των 4 ρευμάτων ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο)


Επιτυχημένη ήταν η ενημερωτική εκδήλωση – συζήτηση της περιφερειακής παράταξης Οικολογικός άνεμος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ανακύκλωση και το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «Αναθεώρηση του Ν. 2939 για τις συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων», που έγινε τη Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2016 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Μυτιλήνη και με τηλεδιάσκεψη στην αντίστοιχη αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας στην Χίο.

Στην συζήτηση συμμετέχει ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) κ. Πολιτόπουλος Δημήτρης, αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι Λέσβου και Χίου κκ Κατζανός και Ποταμούση, ο πρόεδρος της ΔΙΑΝΟΧίου κ Συριώδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου κ Μυρσινιάς, ο Περιφερειακός σύμβουλος του Οικολογικού Ανέμου Βασίλης Μπάλλας, υπηρεσιακά στελέχη της αιρετής και αποκεντρωμένης Περιφέρειας και του Δήμου καθώς και μελετητές, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες.

Κατά την τοποθέτηση του ο κ Πολιτόπουλος παρουσίασε το βασικό πλαίσιο του σχεδίου νόμου για την ανακύκλωση που πρόκειται να δοθεί σε διαβούλευσή τις επόμενες ημέρες. 

Στόχος είναι η μέγιστη ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, η εξοικονόμηση πόρων καθώς και η πιο ενεργή συμμετοχή των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των πολιτών στην ανακύκλωση. Σύμφωνα και με τον εθνικό σχεδιασμό στόχος αποτελούν τα τέσσερα ρεύματα ανακύκλωσης (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο) και η αύξηση του ποσοστού της κομποστοποίησης.

Έγινε ενημέρωση για τα πράσινα σημεία (green points), για τη λειτουργία των οποίων τις επόμενες ημέρες προβλέπεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ σχετική ΚΥA, ενώ παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός του ΕΟΑΝ για τις πλαστικές σακούλες, με το επικείμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τα πιλοτικά προγράμματα για τα «νησιά χωρίς πλαστική σακούλα» σε Σαντορίνη, Τήνο, Αλόνησο, αλλά και στη Χίο στο δημοτικό διαμέρισμα της Αμανής.

Ο οικολογικός Άνεμος θα συνεχίσει την προσπάθεια για την εφαρμογή πολιτικών στα νησιά του Β. Αιγαίου που θα ελαχιστοποιήσουν τα απορρίμματα που οδηγούνται ανεπεξέργαστα σε ταφή και θα οδηγήσουν σε νέες, πράσινες θέσεις εργασίας στα νησιά μας.