Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Βουλευτής Λέσβου Γ. Πάλλης

Επίσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε ο Βουλευτής Λέσβου Γ. Πάλλης μαζί με τον συντονιστή του τμήματος Αγρ. Πολιτικής της Ν.Ε.  Σύριζα Λέσβου Στρατή Νικολάου.


Στο ΥΠΑΑΤ η συνάντηση έγινε με τον Γενικό Γραμματέα κ. Χαρ. Κασίμη και την συμμετοχή εκπροσώπων των συνεταιρισμών Στύψης και Πέτρας για να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας κοινής ομάδας παραγωγών στον τομέα της κτηνοτροφίας, η τροποποίηση του κανονισμού της ΕΕ 229/2013 καθώς και η αύξηση του προϋπολογισμού του στα πλαίσια της ενίσχυσης των νησιών του Αιγαίου που επηρεάζονται από την προσφυγική κρίση. Επίσης ζητήθηκε η αμοιβή του κτηνιάτρου εκτροφής να ενταχθεί στα προγράμματα της Ε.Ε. για να μην επιβαρύνει με επιπλέον κόστος τους κτηνοτρόφους.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κασίμης ενημέρωσε ότι τα προγράμματα νέων αγροτών θα ξεκινήσουν εντός του μηνός, ενώ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα ανοίξουν τα προγράμματα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, της βιολογικής γεωργίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών και του Leader. Παράλληλα ο κ. Κασίμης ενημέρωσε ότι στις αρχές του επόμενου έτους (2017) θα προκηρυχτούν και τα σχέδια βελτίωσης του αγροτικού τομέα. Ο κ. Κασίμης επεσήμανε ότι τα προγράμματα αυτά της νέας ΚΑΠ σχεδιάστηκαν και προκηρύχτηκαν πρώτη φορά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από το Υπουργείο και έχουν στόχο να ενισχύσουν την ποιότητα και την ταυτότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, να αναπτύξουν την αγροτική επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια και να ευνοήσουν κάθε συλλογική δράση που οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας.  

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ η συνάντηση  έγινε με τον Αντιπρόεδρο του οργανισμού κ. Γιώργο Κέντρο και την Διευθύντρια  της Διεύθυνσης νήσων Αιγαίου κ. Γεωργία Φούζα. Από την ενημέρωση προέκυψε ότι από τις αρχές τις επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έτους 2013. Στην συνέχεια και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμών του 2013, θα ξεκινήσει διαδοχικά και η διαδικασία πληρωμών για το έτη 2014 και 2015. Στόχος του Οργανισμού είναι μέχρι τέλους του έτους και ανάλογα με τον ρυθμό εργασίας των ΔΑΟΚ να  πραγματοποιηθεί και πληρωμή έτους 2015 δεδομένου ότι έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες πιστώσεις. 

Επίσης από την παρουσίαση των στοιχείων ( οι ελάχιστες διοικητικές πράξεις που αφορούσαν αλλαγές περιφερειοποίησης, επιλεξιμότητας και επικαλύψεων έχουν πραγματοποιηθεί) διαπιστώθηκε η καλή εργασία που έγινε στην καταχώρηση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης του τρέχοντος έτους ώστε η πληρωμή των διαφόρων ενισχύσεων που θα γίνει εφέτος να μην παρουσιάσει  τα  προβλήματα των προηγούμενων ετών. 

Ακολούθως συζητήθηκαν προβλήματα που αφορούν προηγούμενα έτη  σε διάφορα καθεστώτα  (εξισωτική, συνδεδεμένη, κ.α.) και δεσμεύτηκαν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και  αυτές τις περιπτώσεις να τις επανεξετάσουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν  από την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία.


Τέλος επειδή  η  συνάντηση του συνδέσμου ελαιοτριβαίων με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  δεν πραγματοποιήθηκε λόγω αδυναμίας  των εκπροσώπων του συνδέσμου να μεταβούν στην Αθήνα (δεν υπήρχαν αεροπορικά εισιτήρια), ζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να ληφθούν υπόψη οι έγγραφες προτάσεις και απόψεις του συνδέσμου ελαιοτριβαίων Λέσβου στην νέα ΚΥΑ καθώς και το καθεστώς που διέπει την νησιωτικότητα και να λυφθούν μέτρα για  τα προβλήματα πιστοποίησης στην τυποποίηση βιολογικού και ΠΓΕ ελαιολάδου που σχετίζονται με την αδειοδότηση των ελαιοτριβείων.