Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 81 θέματα ημερήσιας διάταξης- Δείτε ποια είναι

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΛέσβουΠαρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Συζήτηση-ενημέρωση για τη σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου στις 7/10/2016 με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στο «προσφυγικό»
2
Έγκριση-νομιμοποίηση μετάβασης του Δημάρχου και των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Μόριας και Παναγιούδας στην Αθήνα στις 7/10/2016 για επείγουσα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου
3
Έγκριση-νομιμοποίηση μετάβασης του Δημάρχου κ. Γαληνού Σπυρίδωνα  στη Χίο στις 19/10/2016 για να παρευρεθεί στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
4
Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Γαληνού Σπυρίδωνα  στην Αθήνα στις 26/10/2016 για να παρευρεθεί στο Ρωσο-Ελληνικό Φόρουμ για τη διαπεριφερειακή και διαδημοτική συνεργασία στον ανθρωπιστικό τομέα
5
Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Γαληνού Σπυρίδωνα  στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 31/10/2016 για να παραλάβει το «Βραβείο Ελευθερίας 2016»
6
Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Γαληνού Σπυρίδωνα  στο Βατικανό  στις 9/12/2016 για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής «Ευρώπη, οι Πρόσφυγες είναι αδέλφια μας (οι αδελφοί και αδελφές μας)»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
7
Εξέταση αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πάλλη Γεώργιου για χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί απουσιών του κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 3852/2010
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
8
Έγκριση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λέσβου και ορισμός Αστικής Αρχής
9
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016
10
Έγκριση ανάθεσης εργασιών – υπηρεσιών σε τρίτους του έργου: «Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης Λειτουργικότητας Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης Δημοτικής Ενότητας Γέρας»
11
Αποδοχή αποφάσεων ένταξης πράξεων στον άξονα προτεραιότητας 2β «Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο»
12
Έγκριση 3ης παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ- ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ: «ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
13
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
14
Έγκριση μη χορήγησης άδειας υπαίθριου στασίμου εμπορίου στον κ. Μαραγκέλλη Κωνσταντίνο του Χαραλάμπους και την επαναπροκήρυξη των αδιάθετων από το προηγούμενο έτος (2015) αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον Δήμο Λέσβου
15
Έγκριση ανάκλησης αδειών υπαίθριου στασίμου εμπορίου
16
Έγκριση αιτήματος για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
17
Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση των εργασιών: «Συντήρηση και επισκευή Νεκροταφείων – Κοιμητηρίων» & «Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων»
ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.»                                            Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π. κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
18
Έγκριση της αριθμ. 99/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με θέμα «9η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
19
Έγκριση παράτασης παραχώρησης στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας για κατασκευή Σ.Ο.Α. ενός Δημοτικού Οικοπέδου στην περιοχή «ΠΛΑΚΟΥΡΑ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Παρασκευής
ΘΕΜΑΤΑ «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ»                                                        Εισηγητής: Πρόεδρος Ιδρύματος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
20
Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών Προμήθειας Ειδών Αρτοποιείου και Ειδών Ιχθυοπωλείου για το Ίδρυμα «Ζαχάρειος» Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»
21
Έγκριση της αριθμ. 77/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος «Ζαχάρειος Πρότυπος Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
22
Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου
23
Εξουσιοδότηση Δημάρχου κ. Γαληνού Σπυρίδωνα για την υπογραφή των συμβολαίων αγοραπωλησίας του ακινήτου-Αρχοντικό Κατσάνη για την στέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης
24
Αποδοχή προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς στο Πλωμάρι
25
Έγκριση 76ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
26
Έγκριση 77ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
27
Έγκριση 78ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
28
Έγκριση 79ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
29
Έγκριση 80ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
30
Έγκριση 81ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
31
Έγκριση 82ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
32
Ανάκληση  της αριθμ. 80/14-1-2016 Α.Α.Υ. με τίτλο «Έξοδα Τουριστικής Προβολής Δήμου Λέσβου»
33
Αποδοχή πιστώσεων
34
Έγκριση διενέργειας προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση: α) των μαθητών μουσικού σχολείου Λέσβου σχολικού έτους 2016-2017 και β) των απόρων δημοτών  του Δήμου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
35
Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών
36
Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου άνωθεν Κοινοτικού Καταστήματος Βασιλικών στο Ενοριακό Συμβούλιο «Γενεθλίων της Θεοτόκου» Βασιλικών
37
Βεβαίωση διαφορών από μισθώματα μετά από εκκαθάριση μισθωτικής σύμβασης (ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) – κατάπτωση εγγυητικής επιστολής
38
Αποδοχή καταγγελίας και λύση μίσθωσης ακινήτου (ΟΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ι -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3)
39
Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Β. ΦΩΤΕΙΝΟΥ, όπου στεγάζεται το 11ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης
40
Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Μαρίας Παπουτσάνη
41
Έγκριση αγοράς βιβλίου Προκόπη Ι. Παπάλα με τίτλο «Τα γλυπτά της Λέσβου»
42
Έγκριση αγοράς βιβλίου Αριστείδη Καλάργαλη με τίτλο «Ο Δημοτικός Κήπος Μυτιλήνης»
43
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44777/19-8-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων.
44
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54961/1-10-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
45
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54965/4-10-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
46
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58374/18-10-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
47
Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
48
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
49
Έγκριση χαρακτηρισμού της Επιχείρησης «ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)» ως Εποχιακή
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
50
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στα καύσιμα και στα αυτοκίνητα - οχήματα  - μηχανήματα έργων του Δήμου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                     Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
51
Έγκριση παραχώρησης χρήσης  του πρώην Νηπιαγωγείου Κάπης στο Σύλλογο Γυναικών Κάπης
52
Έγκριση παραχώρησης χρήσης  αίθουσας του πρώην 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης στο Διεθνή Πολιτιστικό Σύλλογο «Ναντέζντα»
53
Έγκριση μετεγκατάστασης Γυμνασίου Ερεσού
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ
54
Κατάρτιση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Λέσβου έτους 2017
ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π. κ. ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ
55
Έγκριση της αριθμ. 220/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Λέσβου» με θέμα «6η τροποποίηση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου, οικ. έτους 2016»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
56
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
57
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 143/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίου οδού ΒΟΤΣΗ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) Καλλονής»
58
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 106/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών Κοιν. Καταστήματος Πελόπης της Δ.Ε. Μανταμάδου»
59
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146/2016 μελέτης, του τρόπου εκτέλεσης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Περάματος»
60
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης στον κόμβο Αγ. Παρασκευής για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης-Καλλονής»
61
 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΗΣ»
62
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Έργα προστασίας ακτής Επάνω Σκάλας και Επανασχεδιασμός τμήματος της οδού Ναυμαχίας Έλλης»
63
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου αναψυχής στη θέση "ΤΣΙΓΚΟΣ" περιοχής Δ.Δ. Αγιάσου Δήμου Λέσβου»
64
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου  «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης και Δίκτυο Μεταφοράς από τη Δεξαμενή Δ του Δήμου Καλλονής προς τους Οικισμούς του Δήμου»
65
Έγκριση Παράτασης Εργασιών – Υπηρεσίας του 2ου υποέργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  ΑΞ.4- ΠΑΑ LEADER ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"
66
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘ΟΥΤΖΑ –ΛΕΜΟΝΟΥ’ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
67
Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» της ενταγμένης πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου  με κωδικό ΜΙS [175259]
68
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών και του 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΣΒΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
69
Έγκριση 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του  έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΕΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
70
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΠΕΤΡΙ 2΄ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΜΑ ΠΕΤΡΑΣ - ΜΗΘΥΜΝΑΣ»
71
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΚΑΛΛΟΝΗ - ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ - ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ)»
72
Έγκριση του 1ου Π.K.T.M.N.E. και του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Άμεση Αποκατάσταση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων & Αντλιοστασίων Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου»
73
Λύση των Συμβάσεων: α) «Φυτοτεχνική μελέτη ανάπλασης πάρκου Πλωμαρίου» και β) «Φυτοτεχνική μελέτη ανάπλασης κεντρικής πλατείας Πλωμαρίου» που αφορούν  στο έργο της ανάπλασης της πλατείας Πλωμαρίου
74
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Άνωθεν του Κοιμητηρίου της Δ.Κ. Ταξιαρχών»
75
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση Γηπέδου Πολιχνίτου αρμοδιότητας Νομικού Προσώπου Παιδείας – Αθλητισμού Δήμου Λέσβου»
76
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και Δημιουργία Σημείων Θέας, Σήμανση Παλιού Καρνάγιου, Παλιοί Στάβλοι Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης»
77
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση ¨Πευκάρα¨ του Δήμου Γέρας, Λέσβου»
78
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Παραλιακής Οδού Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας»
79
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση Πεζοδρομίου Βατερών»
80
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης και Αναδιαρρύθμισης Κτηρίου στην Ερμού 311»
81
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Φωτεινής Σηματοδότησης Μυτιλήνης»