1,25 εκατομμύρια ευρώ από το Ε.Π. Βορείου Αιγαίου για έργα ανάδειξης, αποκατάστασης και φύλαξης οικοσυστημάτων

1,25 εκατομμύρια ευρώ από το Ε.Π. Βορείου Αιγαίου


Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου ενεργοποιήθηκε η πρόσκληση που αφορά «Δράσεις- έργα ανάδειξης, αποκατάστασης και φύλαξης οικοσυστημάτων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο», με συνολικό προϋπολογισμό 1,25 εκατομμύρια ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 23η Ιανουαρίου 2017 και δικαιούχοι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, οι Δήμοι και λοιποί αρμόδιοι  φορείς.


Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιώντας τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούμε τους αρμόδιους φορείς να υποβάλλουν προτάσεις “ώριμων” έργων για την ανάδειξη οικολογικά ευαίσθητων και υψηλής περιβαλλοντικής αξίας περιοχών των νησιών μας. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν έργα που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη περιβαλλοντική αξία, με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».