1,25 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων από την ΠΕ Β. Αιγαίου

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Ξεκινά πρώτη την  προσπάθεια ενίσχυσης τοπικών επιχειρήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και τη χρήση αποτελεσμάτων έρευνας στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμόΜε απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, ενεργοποιήθηκε Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,25 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την εφαρμογή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιλεγμένους τομείς της τοπικής οικονομίας.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που με βάση τη διαδικασία της έξυπνης εξειδίκευσης και της επιχειρηματικής ανακάλυψης, προάγουν νέα προϊόντα αγροδιατροφής σε τομείς όπως η φαρμακευτική, η κοσμετολογία και η βιομηχανία διατροφής. Μεταξύ των τομέων προτεραιότητας κυρίαρχη θέση κατέχουν τα εμβληματικά προϊόντα των νησιών μας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της μαστίχας Χίου, αλλά και άλλων ποιοτικών και με σαφή προοπτική εξωστρέφειας τοπικών προϊόντων των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Τα ποσοστά επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 70% των μισθολογικών δαπανών, και σε 50% για τις υπόλοιπες επενδυτικές δαπάνες (επενδύσεις, εξοπλισμοί και υπηρεσίες), ενώ το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται  τουλάχιστον στο 20% της συνολικής επένδυσης.

Η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 3 Μαρτίου 2017.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά: 

«Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την έξυπνη εξειδίκευση, ξεκινά πρώτη την προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση και καλεί τις επιχειρήσεις να προετοιμαστούν κατάλληλα αξιοποιώντας και το ερευνητικό δυναμικό της Περιφέρειας και της Χώρας  και να υποβάλλουν έγκαιρα τα επενδυτικά τους σχέδια.

Σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης καινοτομιών και βελτίωσης της προστιθέμενης αξίας που έχουν ανιχνευθεί για σημαντικά τοπικά προϊόντα  -με ενδεικτικό το παράδειγμα της μαστίχας- κατά τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης και των συζητήσεων και διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας των νησιών μας, θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, που αποτελεί εξαιρετική χρηματοδοτική ευκαιρία για επενδύσεις που θα προσδώσουν νέα δυναμική στα τοπικά προϊόντα.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, η καινοτομία στους βασικούς τομείς ανάπτυξης της Περιφέρειας όπως η αγροδιατροφή και ο τουρισμός, είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και την ανάπτυξη των νησιών αλλά και της Χώρας μας».