Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη με 11 θέματα ημερήσιας διάταξης- Δείτε ποια είναι

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 24 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ - ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ:1ο ΕΓΚΡΙΣΗ 9ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.

Εισηγητές: α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

                   β) κ. Ευστράτιος Συβρής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Βορείου
ΘΕΜΑ 2ο ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγήτρια: κ. Μαρία Μολιού Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λέσβου.
ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Εισηγητής: κ. Ευστράτιος Συβρής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Βορείου

ΘΕΜΑ:5ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ e-banking ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK.

Εισηγητής: κ. Ευστράτιος Συβρής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Βορείου

ΘΕΜΑ:6Ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΣΑΡΛΙΤΖΑ » ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ΛΕΣΒΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΩΝ»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ >>.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Φιλιός Γενικός Δ/ντης Εσωτερικής Λειτουργίας.
ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΥ (Ν.Ε.ΑΝ.Σ.) ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 03-05-2011 ΕΩΣ 28-07-2016 ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ:9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ «ΑΕΝΑΛ» ΣΤΟΝ κ. Ιωάννη ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΙΔΗΡΑ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγητές: α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

                   β) κ. Ευστράτιος Συβρής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Βορείου

ΘΕΜΑ:10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ:11ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.