Χωρίς πολλά προβλήματα η έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Βόρειο Αιγαίο

Χωρίς πολλά προβλήματα η έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Βόρειο Αιγαίο


Το χτύπημα του κουδουνιού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2016 – 17 βρήκε όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτοιμα και σε όλα πραγματοποιήθηκε αγιασμός. Συγκεκριμένα: σε 155 Νηπιαγωγεία, σε 143 Δημοτικά, σε 52 Γυμνάσια, σε 20 ΕΠΑΛ  και σε 29 Γενικά Λύκεια. Συνολικά σε 396 σχολεία Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης των δύο βαθμίδων.

 Δηλαδή σε όλα τα σχολειά του Βορείου Αιγαίου, με τους 14.000 περίπου μαθητές της Πρωτοβάθμιας και τους 11.000 της Δευτεροβάθμιας. Ανάμεσά τους είναι τα 16 σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 6 Δημοτικά, 5 Νηπιαγωγεία και 5 Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα οποία μετά από πολλά χρόνια λειτουργούν από την πρώτη μέρα.

Αναφέρουμε ξεχωριστά τη λειτουργία του νεοϊδρυθέντος  ΕΕΕΕΚ  Ικαρίας, την επαναλειτουργία του Ειδικού Νηπιαγωγείο Σάμου με 1 νήπιο,  μετά από τη χρόνια αναστολή λειτουργίας του, καθώς και τα Νηπιαγωγεία Σιγρίου Λέσβου και  Θύμαινας με 1 νήπιο, Λαγκάδας Χίου με 2 και αρκετά άλλα με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον ελάχιστο προβλεπόμενο.

Με τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων αποδείχτηκε ότι οι αιτιάσεις και απόψεις, που ακούστηκαν και δημοσιεύθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για κλείσιμο Νηπιαγωγείων και μη λειτουργίας ολοήμερων Δημοτικών ήταν τελείως αβάσιμες.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, πριν την έναρξη των μαθημάτων, 432 προσλήψεις αναπληρωτών σε  Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σήμερα πραγματοποιούνται προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.    

            Ο Περιφερειακός  Διευθυντής
            Π. & Δ. Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

            Αριστείδης Καλάργαλης