Η ΔΑΚΕ Λέσβου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν συγκροτήθηκε η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ Λέσβου

Μετά την 4η συνεδρίαση της Ε.Γ. του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Λέσβου (6-9-2016), η ΔΑΚΕ/Δ.Τ. οφείλει να ενημερώσει τα πρωτοβάθμια σωματεία, τους αντιπροσώπους της ΑΔΕΔΥ και την κοινή γνώμη, για τους λόγους για τους οποίους δε συγκροτήθηκε η Εκτελεστική Γραμματεία.

Η ΔΑΚΕ ως υπεύθυνη δύναμη και έχοντας ως πάγια θέση τη συγκρότηση των προεδρείων με βάση την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας – αναλογικότητας, λειτούργησε χωρίς αποκλεισμούς και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, σεβόμενη την ψήφο των συναδέλφων.
Οι παρατάξεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού των Μάντζαρη – Βαρουτέλλη και οι συνοδοιπόροι αυτών, Χρυσάφης και Αλεξίου, οι οποίοι με τον μανδύα του ανεξάρτητου «υφάρπαξαν» την ψήφο των συναδέλφων, συνέπραξαν στην πάγια τακτική τους, αυτή των αποκλεισμών, μη λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση του εκλογικού σώματος όπως αυτή αποτυπώθηκε στις εκλογές της 10ης Ιουνίου 2016, που ανέδειξε τη ΔΑΚΕ/Δ.Τ. πρώτη δύναμη με τρεις έδρες στην Ε.Γ. του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Λέσβου.
Ο σκοπός τους είναι προφανής: η στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής και η απαξίωση των συνδικαλιστικών οργάνων. Τη στιγμή που συνεχίζεται η πολιτική της συρρίκνωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών, η δραματική υποβάθμιση των τομέων  Υγείας,  Παιδείας και Πρόνοιας, και η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων.
Σ΄ αυτές τις συνθήκες κρίσης που διανύουμε οι υπεύθυνες συνδικαλιστικές παρατάξεις και δυνάμεις καλούνται να αναλάβουν το βάρος που τους αναλογεί και να επιχειρήσουν τις απαιτούμενες συγκλίσεις για την ανάπτυξη κοινού βηματισμού για την αντιμετώπιση των μεγάλων και δύσκολων προβλημάτων για όλους τους εργαζόμενους του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

                                                                                                                ΔΑΚΕ / ΔΤ