Εσπερίδα στην Μυτιλήνη «Δυνατότητες και Δράσεις του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΠΕΑ Β. Αιγαίου»

Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου, το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Αιγαίου, η Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Β. Αιγαίου, και ο Δήμος Λέσβου, διοργανώνουν εσπερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμποροβιοτεχνικού Επιμελητηρίου στη Μυτιλήνη στις 19.00 το απόγευμα με θέμα:


«Δυνατότητες και Δράσεις του Εργαστηρίου Δοκιμών της ΠΕΑ Β. Αιγαίου».

Ιδιαίτερα θα γίνει παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων του εργαστηρίου πραγματοποίησης εδαφολογικών αναλύσεων και φυλλοδιαγνωστικής και η συμβολή αυτών των αναλύσεων στην ορθολογική λίπανση, στη διατήρηση - βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

Το πρόγραμμα της εσπερίδας περιλαμβάνει:

7.00 μ.μ.-7.15μ.μ. "Σκοποί και δράσεις της ΠΕΑ Β. Αιγαίου στον πρωτογενή τομέα" Προκόπης Σινάνης Πρόεδρος ΔΣ ΠΕΑ Β. Αιγαίου

7.15μ.μ.-7.30 μ.μ. " Παρουσίαση του εργαστηρίου ελέγχου της ΠΕΑ Β. Αιγαίου" Ναταλία Γκόγια Χημ. Μηχανικός Μsc Τεχνικός Υπεύθυνος του Χημικού Τμήματος

7.30μ.μ.-7.45 μ.μ. "Αναλύσεις νερού άρδευσης, εδάφους και φύλλων, σημαντικά εργαλεία για αποτελεσματική γεωργία" Τσίγγου Ραλλού, Γεωπόνος Msc, Αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Αιγαίου

7.45μ.μ.- 8.00 μ.μ. "Πρακτικά παραδείγματα χρήσης εδαφολογικών αναλύσεων στη Λέσβο" Βασίλης Γάλλος, Γεωπόνος
8.00-8.30 μ.μ. Συζήτηση

Για την ΔΕ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Αιγαίου

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                              ΝΙΚΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ