Στο πανελλαδικό δίκτυο αστικών ποδηλατών ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου

«Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ»


Με σκοπό την δημιουργία πανελλαδικού δικτύου αστικών ποδηλατών και τον συντονισμό δράσεων για την προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου ως μέσου αστικής μετακίνησης που συμβάλλει στην βιώσιμη και ενεργή κινητικότητα, πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, συνάντηση πέντε Συλλόγων αστικών ποδηλατών από ολόκληρη την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία ήταν του Συλλόγου αστικών ποδηλατών Αττικής (ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα) και η συνάντηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 7ου Athens Bike Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (16-18 Σεπτεμβρίου 2016). Οι Σύλλογοι «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα», «Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης», «Ποδηλατική Από-Δραση Πιερίας», «Σύλλογος Ορθοπεταλιά Κέρκυρας» και «Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου», υπέγραψαν την Διακήρυξη της Αθήνας για το Ποδήλατο, στις 18 Σεπτεμβρίου. Το κείμενο της διακήρυξης ακολουθεί αυτούσιο:

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Αθήνα, 18/9/2016

Στην Αθήνα, σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2016, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και στο φιλόξενο χώρο του Athens Bike Festival στην Τεχνόπολη της Αθήνας, 

ΕΜΕΙΣ:

• Η ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα (Αθήνα)
• Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη) 
• Η Ποδηλατική Από-Δραση Πιερίας (Κατερίνη)
• Ο Σύλλογος Ορθοπεταλιά  (Κέρκυρα)
• Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου (Μυτιλήνη)

που είμαστε όλοι αναγνωρισμένα σωματεία, τα οποία προωθούν την αστική ποδηλασία, με μέλη ποδηλάτες  από διάφορες πόλεις της Ελλάδας

ΕΠΕΙΔΗ η ποδηλασία είναι ευκαιρία για τις πόλεις μας

ΕΠΕΙΔΗ μεγαλύτερο μερίδιο χρήσης του ποδηλάτου στις πόλεις μας συνεπάγεται βελτίωση στην ποιότητα ζωής όλων και καλύτερο περιβάλλον για μας και τα παιδιά μας

ΕΠΕΙΔΗ η ποδηλασία είναι το πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο μεταφοράς μέσα στην πόλη

ΕΠΕΙΔΗ οι ποδηλάτες βελτιώνουν την υγεία τους και την υγεία των γύρω τους μειώνοντας έτσι μεσοπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία

ΕΠΕΙΔΗ το ποδήλατο μας αρέσει τόσο για να κυκλοφορούμε στην πόλη όσο και για τα ταξίδια μας 

ΕΠΕΙΔΗ μόνο μαζί και με δυνατή φωνή μπορούμε να πετύχουμε την ευρύτερη διάδοση του ποδηλάτου στις πόλεις μας και στην Ελλάδα γενικότερα, την αύξηση του μεριδίου χρήσης του και την καθιέρωση της ποδηλατικής παιδείας από μικρή ηλικία στο εκπαιδευτικό σύστημα.

                                                        ΞΕΚΙΝΑΜΕ

Κοινή συντονισμένη δράση για τη διάδοση του ποδηλάτου στην Ελλάδα.

Δημιουργία δικτύου σωματείων για το ποδήλατο στην Ελλάδα, με την προοπτική να διαδραματίσει ρόλο συντονιστικού οργάνου από την πλευρά των συλλογικών φορέων των πολιτών.

Επεξεργασία κοινής πλατφόρμας αιτημάτων προς προώθηση στις αρμόδιες αρχές, για την προώθηση του ποδηλάτου στο πλαίσιο της βιώσιμης και ενεργούς κινητικότητας για τις Ελληνικές πόλεις του 21ου αιώνα.

Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας κοινής πλατφόρμας διαλόγου ποδηλατών, βιομηχανίας ποδηλάτου και πολιτείας, κατά το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών (EyropeanCyclists’ Federation).

ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα
Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ποδηλατική Από-Δραση Πιερίας
Σύλλογος Ορθοπεταλιά
Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου