Μετεγγραφές φοιτητών | Το Υπουργείο Παιδείας εξηγεί τη διαδικασία

Το Υπουργείο Παιδείας, με ανακοίνωση του, εξηγεί αναλυτικά τη διαδικασία των μετεγγραφών η οποία μάλιστα θα παραμείνει ως έχει και δε θα υπάρξει καμία αλλαγή, ως προς τα κριτήρια, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.


Τι πρέπει να κάνουν;

Οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, εφόσον επιθυμούν την υποβολή αίτησης μετεγγραφής κατά το ακαδ. έτος 2016-2017, καλούνται να προσέλθουν στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων, και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, να παραλάβουν κατά προτεραιότητα κωδικούς πρόσβασης στις  ακαδημαϊκές υπηρεσίες, που απαιτούνται   για την υποβολή αίτησης μετεγγραφής.

Αν δεν μπορείς να παρευρεθείς;

Για εξαιρετικούς λόγους, που καθιστούν αδύνατη την αυτοπρόσωπη παρουσία, ο φοιτητής αποστέλλει αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος με θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του, για την κατά προτεραιότητα χορήγηση κωδικών πρόσβασης, λόγω συμμετοχής στη διαδικασία των μετεγγραφών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.


Πηγη mycampus.gr