Πρόεδρος δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου Γ. Ψανης «Αναξιόπιστος ο κος Ακριώτης ή Μακριώτης ή όπως αλλιώς αρέσκεται να αυτοαποκαλείται»

Ανακοίνωση του προέδρου του δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου κ Γ. Ε. Ψανη κατά του δημοτικού συμβούλου κ Ακριώτη»


Η αξιοπιστία του καθενός μας, κρίνεται από την καθημερινή του παρουσία.

Η απάντηση μου, λοιπόν, στον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, κ. Ακριώτη ή Μακριώτη ή όπως αλλιώς αρέσκεται  να αυτοαποκαλείται, δόθηκε από τον ίδιο που αρνήθηκε ότι είναι ο εαυτός του και μάλιστα ενώπιων του παιδιού του.

Αυτή, λοιπόν, είναι η αξιοπιστία και των λεγομένων και των γραφομένων του.

Και είναι η τελευταία φορά που κάνω τον κόπο να ασχοληθώ με αναξιόπιστους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Γ. Ε. ΨΑΝΗΣ