Έτοιμη δηλώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου για την νέα σχολική χρονιά

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταγραφή και η καταχώρηση των κενών στο Σύστημα (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας, από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου  Αιγαίου.

Παράλληλα πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται και η κύρωση των Πινάκων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το ΑΣΕΠ. Έχουν εξασφαλιστεί 21.000 πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών για την Π.Ε. την Δ.Ε. για την Γενική και Ειδική Αγωγή
Το ίδιο διάστημα μετά από απόφαση – προτροπή των συνδικαλιστικών ενώσεων των εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, κάποιοι εκπαιδευτικοί, μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δεν συμμετείχαν ή δεν θα συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων για να τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Αιτιολογικό αυτής της απόφασης είναι ότι η διαδικασία της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία πραγματοποιείται εσπευσμένα και χρονικά νωρίς! Αυτή η άποψη αντιβαίνει στο συνεχές και διαχρονικό αίτημα των εκπαιδευτικών ότι, όλες οι εκπαιδευτικές μεταβολές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, προσλήψεις αναπληρωτών σε σχολεία (κυρίως οι διορισμοί μονίμων) να πραγματοποιούνται νωρίτερα• έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία τους κατά την έναρξη των μαθημάτων.
Για τις τυχόν μη συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και την καθυστέρηση των τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία την ευθύνη έχουν τα μέλη που θα απόσχουν και οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που υποστηρίζουν αυτή την πρόταση.
Κατά τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας ολοκληρώνεται σήμερα η κατανομή των πιστώσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα, ώστε σήμερα και αύριο να πραγματοποιηθούν οι πρώτες προσλήψεις των αναπληρωτών, ώστε τις επόμενες μέρες να τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία όπου υπάρχουν κενά.
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ενημερώνουμε τους δημοσιογράφους των Μ.Μ.Ε. του Β. Αιγαίου ότι, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι και φέτος είμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε πληροφορίας, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και να δώσουμε διευκρινίσεις σε θέματα σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης στην περιοχή μας.
Ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα παρουσίαση των θεμάτων εκπαίδευσης, αλλά και για την κριτική που ασκήσατε όπου χρειάστηκε.

Ο Περιφερειακός Δ/ντής
Π. & Δ. Εκπ/σης Βορείου ΑιγαίουΑριστείδης Καλάργαλης