Δημοσιοποίηση καταστάσεων οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις της 3ης πληρωμής βιολογικής καλλιέργειας στην ΠΕ Β. Αιγαίου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους βιοκαλλιεργητές της Λέσβου και της Λήμνου, που είναι ενταγμένοι  στη  δράση  1.1 «Βιολογική Γεωργία-5ετία», ότι
μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταβιβάσεων – τροποποιήσεων και των  μεταβολών που έχουν επέλθει στον υπολογισμό της πληρωμής βάσει της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ εφαρμογής, αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 28-09-2016 στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Καραντώνη 2, Μυτιλήνη) για το έτος εφαρμογής 2012 οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις της 3ης πληρωμής.

Οι δικαιούχοι είναι 17 με συνολικό ποσό πληρωμής 30.181,32 ευρώ. Επίσης, οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων:

Του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας  Καλλονής.

Του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου.

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών.

Επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής μπορούν οι υποβληθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης  ήτοι μέχρι την  Τετάρτη 5-10-2016. Δικαίωμα ένστασης έχουν μόνο οι παραγωγοί που για πρώτη φορά  περιλαμβάνονται σε ανάρτηση για το έτος εφαρμογής 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο Γραφείο 5 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Καραντώνη 2 Μυτιλήνη) και στο τηλέφωνο 2251046661.