Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 29 θέματα- Δείτε ποια είναι

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Έγκριση δαπάνης παράθεσης γεύματος εργασίας στον Πρόεδρο της Αραβικής Κυβέρνησης στις 28/9/2016
2
Έγκριση δαπάνης απασχόλησης μεταφραστή για την επίσκεψη του Προέδρου της Αραβικής Κυβέρνησης στις 28/9/2016
3
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Γαληνού και του Αντιδημάρχου κ. Κατζανού στα Χανιά στις 11/10/2016
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                      Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
4
Εξέταση αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πάλλη Γεώργιου για χορήγηση σύμφωνης γνώμης επί απουσιών του κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 3852/2010
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
5
Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                 Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβ. κ. ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ
6
Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του πρώην 5ου Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης στο 2ο Σύστημα Προσκόπων Μυτιλήνης
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
7
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για το έργο με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 36Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΚΑΛΛΟΝΗΣ»
8
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης – Αποχέτευσης στις Δημοτικές Κοινότητες Μόριας, Παμφίλων και στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας»
9
Έγκριση 2ου ΑΠΕ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ»
10
Έγκριση 3ου ΑΠΕ, του έργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ»
11
Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Πέτρας-Μήθυμνας, Λέσβου»
12
Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "ΧΑΛΚΕΛΙΑ" της Δ.Ε. Πλωμαρίου, Δήμου Λέσβου»
13
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 134/2016 μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση Φωτιστικών Παραλιακής Οδού Σκάλας Καλλονής»
14
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 135/2016 μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση Φωτιστικών με Επίτοιχα στην Πλατεία Μανταμάδου του Δήμου Λέσβου»
15
Έγκριση δαπάνης για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ
16
Έγκριση αποξήλωσης φωτιστικού σώματος δημοτικού φωτισμού εντός ιδιοκτησίας στην περιοχή «Γαϊδαρανήφορας» Μυτιλήνης, πλησίον Αγίου Νεκταρίου
17
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Άμεση αποκατάσταση των αποχετευτικών αγωγών προσαγωγής της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων Καλλονής του Δήμου Λέσβου»
18
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Οργάνωση Καλλονής»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
19
Έγκριση μείωσης κατά 50% των τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για τις ευπαθείς ομάδες πολιτών Δήμου Λέσβου
20
Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου
21
Έγκριση της με αρ.133/2016 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Πηγής του Δήμου Λέσβου»  και έγκριση υποβολής πρότασης με τον ομώνυμο τίτλο, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 1, ΜΕΤΡΟ 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Πράσινου Ταμείου: «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»
22
Επικαιροποίηση της με αρ.145/2013 μελέτης με τίτλο «Πλακόστρωση Σιγρίου»  και έγκριση υποβολής πρότασης με τον ομώνυμο τίτλο, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 1, ΜΕΤΡΟ 2 «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Πράσινου Ταμείου: «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»
23
Έγκριση 75ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
24
Έγκριση παραχώρησης στην Α.Δ.Ε.Λ. Α.Ε. ενός δημοτικού ακινήτου (προκατασκευασμένου οικίσκου με WC) που βρίσκεται στο πάρκο ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης
25
Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου "αίθουσα εντός του Κοινοτικού Καταστήματος Τρίγωνα"
26
Έγκριση μονομερούς λύσης της μίσθωσης στην κα Λαμπούκα Μαρία του δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΠΟΤΑΜΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Τρίτους
27
Έγκριση επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων κληρονομιάς Παράσχου ή Παρασκευά Τζιτζή
28
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 52387/22-9-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
29
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου