2 έργα σε εξέλιξη και 4 νέα έργα συνολικού Π/Υ 3,7 εκ. ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Λέσβου

2 έργα σε εξέλιξη και 4 νέα έργα συνολικού Π/Υ 3,7 εκ. ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Λέσβου


Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή του Ντιπίου για τη συντήρηση κατά τμήματα της Επαρχιακής Οδού Λάρσος – Παππάδος – Πλωμάρι, επισκέφθηκε χθες η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου, συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών κ. Θεόδωρο Βαλσαμίδη  και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.

Οι εργασίες εκτελούνται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου, με στόχο την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και εντάσσονται στο έργο για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Νοτιοδυτικής Λέσβου συνολικού προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, που υλοποιεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου.

Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εργασίες που είναι σε εξέλιξη για τον καθαρισμό των τεχνικών, τάφρων και φρεατίων στην 1η Επαρχιακή Οδό Μυτιλήνη – Λάρσος, στο πλαίσιο του έργου των άμεσων παρεμβάσεων αποκατάστασης οδών συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, καθώς επίσης και τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον καθαρισμό από καταπτώσεις στην Επαρχιακή Οδό Κράτηγος – Χαραμίδα – Λουτρά με μηχανήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι παρεμβάσεις για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου στο νησί της Λέσβου συνεχίζονται με 4 νέα έργα που ξεκινούν άμεσα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:  

Συντήρηση Επαρχιακών Οδών Ανατολικής Λέσβου, συνολικού προϋπολογισμού 850.000 ευρώ.

Συντήρηση Οδικού Δικτύου Βορειοανατολικής Λέσβου, συνολικού  προϋπολογισμού 850.000 ευρώ.

Συντήρηση επαρχιακής οδού Σκουτάρου - Σκαλοχωρίου και προσπέλαση προς Καλό Λιμάνι, συνολικού  προϋπολογισμού 451.500 ευρώ.


Ηλεκτροφωτισμός οδικών τμημάτων δικτύου Λέσβου, συνολικού  προϋπολογισμού 272.000 ευρώ.