Ηλεκτροφωτισμός οδικών τμημάτων δικτύου Λέσβου και άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου

Τις συμβάσεις για τα έργα «Ηλεκτροφωτισμός οδικών τμημάτων δικτύου Λέσβου» συνολικού προϋπολογισμού 272.194 ευρώ και «Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου Λέσβου» συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου.


Στο πλαίσιο του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδικών τμημάτων δικτύου Λέσβου» πρόκειται να αντικατασταθούν τα παλαιά φωτιστικά σώµατα τύπου Na µε νέα φωτιστικά σώµατα τύπου LED, λόγω της παλαιότητας και φθοράς αυτών, καθώς και της ανάγκης για εξοικονόµηση ενέργειας σε επιλεγµένα σηµεία του οδικού δικτύου της Λέσβου και πιο συγκεκριμένα στα τμήματα Μυτιλήνη – Αεροδρόμιο και Μυτιλήνη – Παναγιούδα της 73ης Εθνικής Οδού.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 90 ημέρες.

Στο πλαίσιο του έργου «Άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου Λέσβου» πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης, την κατασκευή τεχνικών έργων, την αποκατάσταση φθορών σε στηθαία ασφαλείας, το σημειακό καθαρισμό τεχνικών, την άρση καταπτώσεων και γενικότερα εργασίες κατασκευής – αποκατάστασης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Λέσβου.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 180 ημέρες.


Τα έργα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 588) και θα υλοποιηθούν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.