Τοπικά συμβούλια περιοχών Μυτιλήνης και ομάδες εργασίας δημιουργεί η Δ/Κ Μυτιλήνης

Δημιουργία 4 οργάνων διαβούλευσης – εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, οι οποίες θα συμβάλλουν στο έργο του Δημοτικής Αρχής


Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ/Κ Μυτιλήνης, εγκρίθηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα, πρόταση του Προέδρου Πάνου Πίτσιου για τη δημιουργία 4 οργάνων διαβούλευσης – εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, οι οποίες θα συμβάλλουν στο έργο του Δημοτικής Αρχής και θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων γύρω από διάφορα τρέχοντα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ζητήματα απασχολούν την πόλη και τους δημότες της.

Οι 4 αυτές ομάδες – εργαλεία, θα συσταθούν σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και θα λειτουργούν σε μία “grass roots” προσέγγιση, ανεξάρτητα αλλά συμπληρωματικά και σε στενή συνεργασία με τη Δ/Κ Μυτιλήνης, το Δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό και τη Δημοτική Αρχή.

Τα 4 νέα αυτά “όργανα” είναι τα ακόλουθα:

1ο ΟΡΓΑΝΟ: ΤΟΠΙΚΑ – ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.    

Η πόλη της Μυτιλήνης χωρίζεται σε 12 περιοχές – συνοικίες και η κάθε μία θα έχει το 7μελές Συμβούλιό της, όπως αυτό θα αναδειχθεί στις αντίστοιχες αρχαιρεσίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του Σεπτεμβρίου 2016. Οι 12 αυτές περιοχές – συνοικίες είναι οι κάτωθι:

1.    Νεάπολη & Πλιγώνι
2.    Βαρειά & Ακρωτήρι
3.    Ακλειδιού, Κουμκό & Σουράδα
4.    Χρυσομαλλούσα
5.    Χάλικες (Πάνω, Μεσαίος, Κάτω). 
6.    Καλλιθέα & Μαύρα Σίδερα
7.    Υφαντήριο, Πυργιέλια, Βουναράκι
8.    Αλυσίδα, Λαζαρέτο, Λαγκάδα
9.    Καμάρες
10.Συνοικισμός, Επάνω Σκάλα, Άγιος Ευδόκιμος
11.Αγορά, κέντρο πόλης
12.Κουλμπάρα & Κιόσκι

Τα τοπικά – συνοικιακά συμβούλια θα λειτουργούν αυτόνομα και ο ρόλος τους θα είναι να συγκεντρώνουν, να καταγράφουν και να ταξινομούν τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την κάθε περιοχή και να προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις προς τη Δημοτική Κοινότητα και τις αρμόδιες Αντιδημαρχίες του Δήμου.

Επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα να εισηγούνται και νέες προτάσεις, σχετικά με τη βελτίωση – αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας της περιοχής τους, καθώς και την εν γένει ανάπτυξή της.     

2ο ΟΡΓΑΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.   

Την ίδρυση του οργάνου αυτού επιβάλλει η αναγκαιότητα χάραξης μιας στρατηγικής ανάπτυξης της πόλης για το εγγύς και απώτερο μέλλον, ώστε όλοι να συμμετέχουν σ’ έναν ανοιχτό διάλογο που θα καθορίσει τον προσανατολισμό και τους αναπτυξιακούς της στόχους για τα επόμενα χρόνια.

Το Συμβούλιο αυτό, θα είναι καταρχήν μία άτυπη συμβουλευτική ομάδα, που θα απαρτίζεται από εξειδικευμένους πολεοδόμους, χωροτάκτες, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, συγκοινωνιολόγους και διάφορους άλλους δημότες της πόλης με συναφείς ειδικές γνώσεις, της οποίας ο πρωτεύον ρόλος θα είναι να θέτει τους άξονες διαλόγου και προβληματισμού και να προτείνει τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές.    


3ο ΟΡΓΑΝΟ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΜΑΛΗΣ.  

Την ίδρυση του οργάνου αυτού επιβάλλει το γεγονός, ότι η ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης, δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένος τουριστικός προορισμός. Είναι ίσως η μοναδική πόλη του Αιγαίου, ίσως και της Μεσογείου, που δεν έχει τουριστική οργάνωση και προσανατολισμό, ούτε στοιχειώδη τουριστική οικονομία.

Ο Σύνδεσμος αυτός θα έχει τον αποκλειστικό ρόλο της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης της Μυτιλήνης και της ευρύτερης περιοχής της χερσονήσου της Αμαλής.

Μέλη του θα μπορούν να είναι όλες οι τουριστικές και συναφείς επιχειρήσεις της περιοχής, όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία, εστιατόρια, café bars, κ.α.), καθώς και ανεξάρτητοι δημότες με γνώσεις και ενδιαφέρον για τα τουριστικά “πράγματα” της πόλης και των γύρω χωριών.   

Στο Σύνδεσμο αυτόν, θα συμμετέχουν όλοι οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποί τους των 9 διαμερισμάτων της Χερσονήσου της Αμαλής (πρώην Καποδιστριακός Δήμος), δηλαδή: Μυτιλήνης, Ταξιάρχη (Καγιανιού), Αγίας Μαρίνας, Λουτρών – Σκάλας Λουτρών, Αλυφαντών – Πυργίου, Παναγιούδας, Παμφίλων, Μόριας και Αφάλωνα.   

Από τον διευρυμένο αυτό σύνδεσμο, θα προκύψει ένα στενότερο Συμβούλιο, το οποίο θα επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, με χάραξη στρατηγικής και παρεμβάσεις προς όλα τα αρμόδια όργανα.       


4ο ΟΡΓΑΝΟ: ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ “ΣΟΦΩΝ”.   

Ή ίδρυση του οργάνου αυτού, έρχεται κατόπιν συζητήσεων και προτάσεων από πολλούς απόδημους τόσο της Μυτιλήνης όσο και της Λέσβου, για την ενεργό “αξιοποίησή” τους, σε ζητήματα που αφορούν την πόλη και το νησί γενικότερα.

Πολλοί εκ των αποδήμων της διασποράς, έχουν κατά καιρούς εκφράσει απόψεις και θέσεις για σημαντικά ζητήματα ανάπτυξης και προώθησης του τόπου, ενώ η “οπτική” που αντιμετωπίζουν τα θέματα, διαφέρει από αυτήν των δημοτών – μόνιμων κατοίκων της πόλης και του νησιού, λόγω διαφορετικών εμπειριών και ερεθισμάτων.

Ή άποψή τους πρέπει να ακούγεται, αλλά με συγκροτημένο και μεθοδικό τρόπο, ενώ σε πολλούς εξ’ αυτών και αναλόγως της περιοχής – χώρας που δραστηριοποιούνται, μπορεί να δοθεί και συγκεκριμένος ρόλος παρεμβάσεων, ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τόπο.

Στη διευρυμένη αυτή ομάδα διαβούλευσης, αρχικά θα μπορούν να συμμετέχουν οι απανταχού απόδημοι της διασποράς, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να συγκροτηθεί ένα άτυπο Συμβούλιο προσωπικοτήτων, που με τι γνώσεις τους θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου. Οι διαβουλεύσεις αρχικά θα γίνονται με όλα τα πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα.   

Για την ενεργοποίηση όλων των παραπάνω οργάνων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της “bottom – up” αυτής λειτουργίας, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει και από τις δύο πλευρές άμεση δραστηριοποίηση και αμφίδρομη επικοινωνία.

Για το λόγο αυτό, προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις διαδικασίες οπουδήποτε οργάνου, να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας, τόσο για να το δηλώσουν, όσο και για να λάβουν επιπλέον πληροφορίες.

Επικοινωνία:

1.      Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, τηλ. 22510 22143 & 6973 004872, email: syndesmos1954@otenet.gr & pitsiosp@otenet.gr    

2.      Αντιδημαρχία Εθελοντισμού Δήμου Λέσβου, τηλ. 22510 37050 & 6937 476075, email: ethel.genia@hotmail.com     

    
Ο Πρόεδρος Μυτιλήνης,                                              Ο Γραμματέας του Συμβουλίου
  

   Πάνος Μιχ. Πίτσιος                                                               Γιώργος Καρίνος