Παράταση στο ερωτηματολόγιο του Δήμου Λέσβου για το νέο στρατηγικό-επιχειρησιακό σχέδιο 2015-2019

Ο Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου μας για την επόμενη τετραετία έχει στόχο την ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής στρατηγικής για το μέλλον του νησιού, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.


Ο Δήμος Λέσβου επιθυμώντας  και επιδιώκοντας τη συμβολή σας στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματός του, με τη διατύπωση των προτάσεών σας για δράσεις και έργα που πιστεύετε ότι θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των πόλεων και των οικισμών και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Λέσβου, παρατείνει το χρόνο διαβούλευσης καθώς και την υποβολή  του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου  μέχρι την  Τετάρτη 31/8/2016 και ώρα  15.00 με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ως εξής: 

Α)Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας

Β) Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17 ΤΚ 81100

Γ) Στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Δ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  dimos@mytilene.gr


Ε) Μέσω FAX, στον αριθμό  2251350578