GGO

OYZO

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου- Δείτε τα 34 θέματα της συνεδρίασης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Έγκριση-νομιμοποίηση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 15/7/2016 για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
2
Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λέσβου
3
Ορισμός διαχειριστή χρηστών του Δήμου Λέσβου ο οποίος θα διαχειρίζεται τους χρήστες του ΠΣ ΟΠΣΑΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
4
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης περιοχής ¨Μπουτζαλιάς¨ υπολειπόμενα Δίκτυα Υψηλής και Μεσαίας Ζώνης»
5
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης και Δίκτυο Μεταφοράς από την Δεξαμενή Δήμου Καλλονής προς τους Οικισμούς του Δήμου»
6
Συγκρότηση Επιτροπής  Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Σύνδεση Υδάτων και Τσιμεντόστρωση Πάρκου Χατζηδήμου»
7
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης  κατάντι του δρόμου του Αγ. Δημητρίου Πελόπης»
8
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Χώρου Υπαίθριας Αναψυχής στη θέση Τσίγκος περιοχής Δ.Δ. Αγιάσου Δήμου Λέσβου»
9
Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεχνητού Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσοτόπου Δήμου Λέσβου»
10
Έγκριση παράτασης του χρόνου εργασιών του 2ου υποέργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΞ.4- ΠΑΑ LEADER ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: "ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"»
11
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΡΑΣΤΙΟ" ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ»
12
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αντικεραυνική Προστασία Σχολείων Μόριας»
13
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Ευρειακής Δήμου Γέρας»
14
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Πλακόστρωσης Πεζοδρομίων Καλλονής»
15
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοτόπου»
16
Έγκριση 2ου Τελικού-Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Συντήρηση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης Μυτιλήνης»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
17
Έγκριση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στον κεντρικό δρόμο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου (Σχετ: Η αριθμ. 91/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
18
Έγκριση τοποθέτησης πινακίδας Κ.Ο.Κ. στην Τοπική Κοινότητα Αλυφαντών (Σχετ: Η αριθμ. 101/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19
Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων Κ.Ο.Κ. στην Τοπική Κοινότητα Περάματος (Σχετ: Η αριθμ. 102/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
20
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 € από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
21
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου (με τον αναπληρωτή του) στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.»
22
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
23
Έγκριση 51ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
24
Έγκριση 52ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
25
Έγκριση 53ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
26
Έγκριση 54ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
27
Έγκριση 55ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
28
Έγκριση 56ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
29
Έγκριση της ειδικής έκθεσης επίτευξης στόχων Α΄ και Β΄ τριμήνου 2016 του Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016 - 57η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2016
30
Αποδοχή λύσης μίσθωσης στην Μαρία Κουνιάρη ενός Δημοτικού Ακινήτου (κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Μήθυμνας
31
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 36313/8-7-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
32
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 37606/14-7-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
33
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 37748/15-7-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων
34
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 36450/8-7-2016 εισήγηση του τμήματος Εσόδων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com