GGO

OYZO

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με 40 θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει το Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:


Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Λέσβου κ. Γαληνού στη Γενεύη της Ελβετίας στις 25/6/2016
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
2
Παρουσίαση της εφαρμογής «Ηλεκτρονική – οικονομική παρακολούθηση για την εξυπηρέτηση των πολιτών» (Διατραπεζική εξυπηρέτηση για είσπραξη οφειλών μέσω συστημάτων ΔΙΑΣ και ηλεκτρονική καταβολή οφειλών του Δήμου Λέσβου)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
3
Εκλογή νέων αναπληρωματικών μελών της μειοψηφίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
4
Εξέταση αιτήματος απαλλαγής από δημοτικά τέλη της κας STOIAN RODICA
5
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως ποδηλάτων στην κα Χονδρονικόλα Μαρία
ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                            Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
6
Ξενώνες-Χώρος φιλοξενίας επισκεπτών Αγίας Παρασκευής και διαχείρισή τους (Απόφαση 10/2016 Τοπικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
7
Έγκριση ή μη εγχειριδίου διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για την απόδειξη της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Λέσβου
8
Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2016 με την ένταξη σ’ αυτό νέων ενεργειών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
9
Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
10
Έγκριση υποβολής πρότασης της «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» στην πρόσκληση με κωδικό ΒΑ-ΕΤΠΑ-6b-09 Α/Α ΟΠΣ:1298 του ΕΣΠΑ 2014-2020, ως δικαιούχου της πράξης: «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα» με MIS:300984
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
11
Έγκριση πληρωμής από πόρους ΣΑΤΑ του έργου «Τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου ΨΕΜΜΙΕΣ-ΤΡΑΠΕΡΙΑ Δ.Δ. Πολυχνίτου»
12
Έγκριση πληρωμής από πόρους ΣΑΤΑ του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μανταμάδου»
13
Έγκριση 34ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
14
Έγκριση 35ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
15
Έγκριση 38ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
16
Έγκριση 39ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
17
Έγκριση αλλαγής τίτλου Κ.Α. του προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
18
Έγκριση Πληρωμής Προστίμων-Βεβαιώσεων και Προσαυξήσεων στη Δ.Ο.Υ. (Α.Π. 27643/31-10-2016)
19
Αποδοχή πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων από 1/1/2016 έως 30/4/2016 Σχολικών Μονάδων και Υπηρεσιών
20
Έγκριση έκτακτης Επιχορήγησης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέσβου»
21
Έγκριση έναρξης διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικών ακινήτων  (ελαιοκτημάτων,  αγρών κλπ)
22
Έγκριση έναρξης διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικών ακινήτων  (γηπέδων κατάλληλων για τοποθέτηση υλικών ή ως χώρων εμπορικής δραστηριότητας)
23
Έγκριση έναρξης διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου  (δημοτικού καταστήματος/περιπτέρου στη Σκάλα Μιστεγνών)
24
Εξέταση αιτήματος μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου «ΠΑΣΑΔΙΚΑ»
25
Διερεύνηση – διασταύρωση αρχείων του Δήμου και της ΔΕΗ για ακίνητα που αναγράφονται με μηδενικά τετραγωνικά μέτρα
26
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (Α.Π. 29389/7-6-2016)
27
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε τρίτους (Α.Π. 29392/7-6-2016)
28
Έγκριση κάλυψης δαπάνης παράθεσης γεύματος στην αντιπροσωπεία των  «Σουηδικών Χωριών SOS»
29
Έγκριση και νομιμοποίηση δαπανών μετάβασης αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου.
30
Έγκριση νομιμοποίησης μετακίνησης Αιρετών εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
31
Έγκριση της αριθμ. 170/2015 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης άνωθεν του κοιμητηρίου της Δ.Κ. Ταξιαρχών»
32
Έγκριση Ανασυνταγμένων Μελετών Έργων ως προς τον Προϋπολογισμό αυτών λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ
33
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
34
Έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας τμημάτων οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτόμιγμα»
35
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Μετατόπιση Αγωγού Ύδρευσης στον Κόμβο Αγ. Παρασκευής για την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου 36η Εθνική Οδός Μυτιλήνης - Καλλονής»
36
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Άμεση Αποκατάσταση των Αποχετευτικών Αγωγών Προσαγωγής της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Καλλονής του Δήμου Λέσβου»
37
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Πλακόστρωτου στην Τοπική Κοινότητα Πηγής  »
38
Συγκρότηση Επιτροπής  Προσωρινής/Oριστικής  Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Ταξιαρχών Δ.Δ Παπάδου Δήμου Γέρας»
39
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής  του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Πλακόστρωσης Πεζοδρομίων Καλλονής»
40
Έγκριση δαπάνης για επέκταση δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com