GGO

OYZO

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Λέσβου με 31 θέματα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ώρα 19:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
1
Ενημέρωση - παρουσίαση από το Πανεπιστήμιο Κρήτης των ευρημάτων των αρχαιολογικών ερευνών στα Ροδαφνίδια Λισβορίου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
2
Υποστήριξη Δήμου Λέσβου σε νέες αρχαιολογικές έρευνες στα Ροδαφνίδια Λισβορίου, σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                            Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
3
Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, έτους 2016
4
Ενέργειες τιμής και μνήμης θυμάτων Γερμανικής Κατοχής
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                   Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. ΨΑΝΗΣ
5
Αποδοχή προσφοράς των Παιδικών Χωριών SOS  για την αναμόρφωση του Πάρκου Καραπαναγιώτη και τη δημιουργία Μνημείου αλληλεγγύης
6
Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δ.Ε.Υ.Α.Λ.»
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
7
Έγκριση α) Τροποποίησης της μελέτης, β) 1ου ΑΠΕ, γ) σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και δ) κάλυψης δαπάνης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από ιδίους πόρους, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Ουτζά – Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών, της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, του Νομού Λέσβου»
8
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Ουτζά – Λεμονού της Τοπικής Κοινότητας Αλυφαντών, της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, του Δήμου Λέσβου, του Νομού Λέσβου»
9
Έγκριση της αριθμ. 26/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων της πόλης της Μυτιλήνης»
10
Έγκριση της αριθμ. 94/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3ου, 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»
11
Έγκριση της αριθμ. 100/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Ακαδημίας Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου»
12
Έγκριση της αριθμ. 101/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πλακοσκεπούς στην Τ.Κ. Λεπετύμνου»
13
Έγκριση της αριθμ. 104/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
14
Έγκριση της αριθμ. 111/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή συντήρηση αγωνιστικού χώρου στίβου Δημοτικού Σταδίου Καλλονής»
15
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβή του  έργου με τίτλο: «Επισκευή Δημοτικών τουαλετών Πλωμαρίου»
16
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής/Οριστικής Παραλαβή του  έργου με τίτλο: «Εργασίες βελτίωσης υποδομών στον παιδικό σταθμό ΠΙΚΠΑ της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης»
17
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΕΙΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ στη Δ.Κ. Πλωμαρίου»
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
18
Έγκριση πεζοδρόμησης πλακόστρωτου δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Παναγιούδας (Σχετ: Η αριθμ. 70/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
19
Έγκριση απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της αγοράς της  Τοπικής Κοινότητας Βασιλικών (Σχετ: Η αριθμ. 74/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
20
Έγκριση ανανέωσης παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
21
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας & λειτουργίας τις Κυριακές & εξαιρέσιμες μέρες του ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ λόγω της ανάγκης φύλαξης αυτού και εξαίρεση των φυλάκων που απασχολούνται στον Ξενώνα από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας Δήμου Λέσβου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
22
Έγκριση διενέργειας προμηθειών ειδών παντοπωλείου και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΈΤΡΩΝ 2015-2016»-Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5000170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                         Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
23
Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες Υποστήριξης του Δήμου Λέσβου για την υλοποίηση Πράξεων και Δράσεων για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»
24
Έγκριση διάθεσης προϊόντων κλαδεμάτων του Δήμου Λέσβου στην scirocco a.e.
25
Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κατζανού στα Ιωάννινα στις 29/6/2016
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
26
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου (με τον αναπληρωτή του) στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος LEADER 2014-2020 (TAΠΤΟΚ-CLLD)
27
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λέσβου (με τον αναπληρωτή του) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
28
Έγκριση ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «Εξειδικευμένες μηχανογραφικές εργασίες τμήματος εσόδων, κλπ.»
29
Έγκριση 40ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2016
30
Έγκριση κάλυψης δαπάνης επίσκεψης της καθηγήτριας προϊστορικής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κας Νένας Γαλανίδου
31
Έγκριση κάλυψης δαπανών φιλοξενίας των μελών της αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης της Αναπτυξιακής Θερμαλιστικής Εταιρείας Α.Ε. για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Μήθυμνα το τριήμερο 1-3 Ιουλίου 2016Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αν βρίσκεσαι στο δρόμο ή δεν έχεις συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποθήκευσε το e-mail του LesvosPost.com και στείλε μας τη φωτογραφία, το βίντεο ή το μήνυμά σου για να καταγγείλεις, να πεις την άποψή σου ή και για να δείξεις αυτό που θέλεις.

e-mail: lesvospost@gmail.com