Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου με ειδική και τακτή συνεδρίαση

Συνεδριάζει το Δημοτικό ΣυμβούλιοΠαρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαΐου 2016, ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα:

               
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.      
Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2015
Αντιδήμαρχος          κ. Κατσαρός

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαΐου 2016, ώρα 18:30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                   Εισηγητής: κ. ΨΑΝΗΣ
1
Συζήτηση-ενημέρωση για την πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ & ΕΞΥΠ. ΠΟΛΙΤΩΝ               Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ
2
Έγκριση διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ & Ε. Π. Ζ.               Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
3
Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τη Δ/νση Περιβάλλοντος (Α.Π. 25343/20-5-2016)
4
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 299/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επανακαθορισμού των θέσεων του υπαίθριου στασίμου εμπορίου Δήμου Λέσβου
5
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 396/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε «Εξέταση αιτήματος ανταλλαγής δημοτικών οικοπέδων στην Τοπική Κοινότητα Νέων Κυδωνιών»
6
Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Πολιχνίτου λόγω θανάτου
7
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στον κ. Παναγιώτη Κρινέλο στη Δημοτική Κοινότητα Ερεσού
8
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 75/2016 μελέτης με τίτλο «Απομάκρυνση, αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων και βιοαποβλήτων κήπων και πάρκων, που προκύπτουν από την περιποίηση πρασίνου (κλαδέματα, κοπή χόρτων κλπ) πάρκων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λέσβου»
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
9
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λέσβου και ΔΕΔΑΠΑΛ ΑΕ για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Απομάκρυνση, αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων και βιοαποβλήτων κήπων και πάρκων, που προκύπτουν από την περιποίηση πρασίνου (κλαδέματα, κοπή χόρτων κλπ) πάρκων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Λέσβου»
10
Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής
11
Έγκριση 30ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου ο.ε. 2016
12
Έγκριση 31ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου ο.ε. 2016
13
Έγκριση 33ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου ο.ε. 2016
14
Έγκριση πληρωμής προστίμων-βεβαιώσεων και προσαυξήσεων στη Δ.Ο.Υ.
15
Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης αποχωρούντων υπαλλήλων από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης
16
Έγκριση διενέργειας και του τρόπου ανάθεσης της προμήθειας Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Δημοτών
17
Έγκριση παραχώρησης στην Α.Δ.Ε.Λ. δημοτικών ακινήτων που βρίσκονται στην Λουτρόπολη Θερμής
18
Έγκριση έναρξης διαδικασιών δημοπράτησης δημοτικού αστικού ακινήτου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πέτρας
19
Εξέταση μείωσης μισθώματος της επιχείρησης «Ζαχαροπλαστείο ΑΝΕΜΩΝΗ» για το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στον Παπάδο Γέρας
20
Ανάκληση της αριθμ. 87/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου Κ1 (κατάστημα) στη θέση ΟΕΚ Μυτιλήνης (εργατικές κατοικίες Χρυσομαλλούσας)
21
Ανάκληση της αριθμ. 88/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου Κ4 (κατάστημα) στη θέση ΟΕΚ Μυτιλήνης (εργατικές κατοικίες Χρυσομαλλούσας)
22
Έγκριση επιστροφής αχρεωσθήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών σε Τρίτους (Α.Π. 26379/25-5-2016)
23
Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών (Α.Π. 25886/24-5-2016)
24
Έγκριση κάλυψης δαπάνης παράθεσης γεύματος στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
25
Έγκριση μετακίνησης δημάρχου εκτός έδρας για θέματα του Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΣΟΥΠΗΣ
26
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2016 Απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λέσβου
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                     Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα ΑΝΤΩΝΕΛΗ
27
Υιοθέτηση και υπογραφή από το Δήμο Λέσβου της Διακήρυξης της Βαρκελώνης για την ΤΤΙΡ. Η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ – ΗΠΑ και οι συνέπειές της για την κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
28
Αποδοχή κατανομής χρηματοδότησης ποσού 57.972,00 € από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την ενταγμένη πράξη με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020»
29
Απόφαση αποδοχής ένταξης (και της πίστωσης) της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Κ.Σ.ΛΕΣΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020  (Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός 1.210.486,82 €)
30
Έγκριση Προγραμματισμού Συμβάσεων Έργου και Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000170 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»
31
Παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατους πολίτες
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
32
Ανάκληση της αριθμ. 281/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση της αριθμ. 50/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
33
Έγκριση της αριθμ. 96/2016 μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5*5 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
34
Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [1] με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» της ενταγμένης πράξης «ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου  με κωδικό ΜΙS [175259].
35
Έγκριση χορήγησης 2ης και 3ης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ»
36
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1η χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση "ΧΑΛΚΕΛΙΑ" της Δ.Ε. Πλωμαρίου, Δήμου Λέσβου»
37
Έγκριση του 4ου Τελικού - Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ [383416] «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ-ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»
38
Έγκριση 2ου Τελικού - τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Παραλιακής Οδού Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας»
39
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Πλακόστρωση Οδών Οικισμού Νάπης»
40
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Περίφραξη και Διαμόρφωση Χώρου του Νέου Πολυιατρείου Γέρας στον Παπάδο»
41
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Μετατόπιση αγωγού στη θέση "ΡΑΧΗ" Αγ. Παρασκευής