Στις αρχές του 2017 ο νέος «Καλλικράτης»!

Ανέφικτη η κατάθεση σε σχέδιο νόμου, των προβλέψεων, που θα διορθώνουν τις παθογένειες του «Καλλικράτη», έως τα τέλη Ιουνίου, όπως δημοσιεύθηκε στον έντυπο Τύπο της Κυριακής, σε πρωτοσέλιδο, που αναφέρονταν στα 10 νομοσχέδια, που προωθεί, άμεσα, και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Κυβέρνηση. 


Συγκεκριμένα, όπως παρουσίαζει, το epoli.gr, στο ψηφισμένο "παράλληλο" πρόγραμμα της Κυβέρνησης, και ειδικότερα στο άρθρο 5, που αναφέρεται στην Επιτροπή που θα συσταθεί, για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ορίζεται σαφώς ότι, με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της Επιτροπής, δίδεται χρονικό διάστημα σ' αυτή, πέντε (5) μηνών, ώστε να καταγράψει και να αξιολογήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει την οργάνωση, θεσμική και οικονομική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια, να επεξεργαστεί και να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Εσωτερικών πρόταση, για την αναμόρφωσή του, καθώς και κατάρτισης σχετικού σχεδίου νόμου.

Με δεδομένο ότι, ακόμη δεν έχει έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η Επιτροπή, εύκολα γίνεται αντιληπτό πως, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο «Νέος Καλλικράτης», εκτιμάται ότι, θα είναι Νόμος του Κράτους, στις αρχές του 2017 (συνυπολογιζομένου ότι, οι εργασίες της εν λόγω Επιτροπής θα διαρκέσουν 5 μήνες). 

Αξιωματούχος του Υπ. Εσωτερικών, που επικοινώνησε το epoli.gr για το θέμα, επιβεβαίωσε την ορθότητα του ρεπορτάζ, τονίζοντας: «Σωστά. Είναι σαφής η αναφορά του άρθρου που επικαλείστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί καν σε ΦΕΚ η Επιτροπή! Είναι αδύνατη η ψήφιση τόσο κοντά...».


Πηγη epoli.gr