Εξετάσεις Λυκείου: Ποιος θα είναι ο όγκος της ύλης - Οι ημερομηνίες

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.


Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές, γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους.

Η εξεταστέα ύλη εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 

Τα παραπάνω αναφέρονται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην οποία διευκρινίζεται ότι, για τα μαθήματα που θα εξεταστούν και σε πανελλαδικό επίπεδο, η εξεταστέα ύλη (σε επίπεδο σχολικής μονάδας) δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας, η οποία έχει καθοριστεί:

- για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου με τις με αρ. πρωτ. 96080/Δ2/17-06-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1186) και 195321/Δ2/01-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2671) Υ.Α. και

-          για τα τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου με τις με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-07-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1652), διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄ 1807/21-08-2015 και 195322/Δ2/01-12-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2654) Υ.Α.

Τέλος, η Πέμπτη 2 Ιουνίου, ορίστηκε ως η εναρκτήρια ημερομηνία των ενδοσχολικών απολυτηρίων εξετάσεων για τη Γ΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 17 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκου Φίλη, οι επαναληπτικές εξετάσεις των ανωτέρω τάξεων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.


Πηγη epoli.gr