Νέος λογαριασμός από την ΔΕΥΑΛ- Πληρωμή τώρα και μέσω ταχυδρόμου των ΕΛΤΑ

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι τον Απρίλιο του 2016 προχώρησε σε αλλαγή του εντύπου ειδοποιητηρίου-λογαριασμού που αφορά τις καταναλώσεις νερού των Δημοτών.


Το νέο έντυπο που θα περιλαμβάνει ο φάκελος των ΕΛΤΑ έχει τα στοιχεία έκαστου καταναλωτή, το μέγεθος εγγράφου είναι Α4 και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ο καταναλωτής προκειμένου να ενημερωθεί.

Στο έντυπο υπάρχει ενσωματωμένη ταχυπληρωμή ώστε να μπορεί να εξοφληθεί εντός της προθεσμίας που τίθεται και στην πίσω όψη του εντύπου αναγράφονται οι τράπεζες που μπορεί να εξοφληθεί ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός μπορεί επίσης να εξοφληθεί στον ταχυδρόμο των ΕΛΤΑ με την παράδοση του ειδοποιητηρίου.

Η ΔΕΥΑΛ παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει με την επέκταση των αρμοδιοτήτων της σε όλο το Δήμο Λέσβου φρόντισε να δώσει ιδιαίτερη προσοχή για τους δημότες-καταναλωτές που δεν έχουν άμεση επαφή με τράπεζες ή με τα γραφεία της επιχείρησης και εξασφάλισε την συνεργασία με τα ΕΛΤΑ ώστε ο λογαριασμός να εξοφλείται και στον Ταχυδρόμο της περιοχής. Με τα νέα έντυπα η εκτύπωση των λογαριασμών γίνεται σε χημικό χαρτί ώστε να μην αλλοιώνεται το περιεχόμενο του  με την πάροδο του χρόνου.                               
 ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΛ