Με συμβατικό απορριμματοφόρο η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Λέσβου

Γίνεται γνωστό ότι
, εξαιτίας βλάβης του απορριμματοφόρου της ανακύκλωσης με αρ. ΚΗΙ 6750 και μέχρι την επιδιόρθωσή του, η συλλογή – μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Λέσβου γίνεται από χθες 04/04/2016 με συμβατικό απορριμματοφόρο, με αρ. ΚΗΙ 6723.