Καμπάνια για «εκτύπωση» ενός σπιτιού για πρόσφυγες από την ομάδα Project IKOS στην Μυτιλήνη

Μηνιαία διαδικτυακή καμπάνια ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου η ομάδα, που δημιουργήθηκε από πέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Cass Business School, με σκοπό τη συλλογή 10.000  λιρών, για την εκτύπωση ενός σπιτιού στη Μυτιλήνη με την τεχνολογία 3D printing.


Στα πλαίσια της ανθρωπιστικής κρίσης στη Μυτιλήνη, η ομάδα του Project IKOS στοχεύει στη γνωστοποίηση της καινοτόμου τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης, ώστε να χτιστεί μία μονάδα για μια οικογένεια προσφύγων σε ανάγκη για στέγη.

Η καμπάνια στοχεύει στην άμεση συλλογή 10.000 λιρών για την αγορά των υλικών, την εκτύπωση, την επίπλωση και τη μεταφορά του σπιτιού στον τελικό του προορισμό και κάνει δυνατή την άμεση δημιουργία οικημάτων οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειάζεται, για άτομα που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, πόλεμους και οποιαδήποτε καταστροφή που τους έχει κοστίσει να ζούν σε συνθήκες χωρίς στέγη.

Το Project IKOS δημιουργήθηκε απο πέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Cass Business School, τους Thomas Bacon, Christos Kagiannas, Tran Ma, Saaki Oba, Angelie Rozaki και Στράτος Κοκορόσκος.


Η καμπάνια μπορεί να βρεθεί στο σύνδεσμο: https://www.indiegogo.com/projects/project-ikos/x/13431076#/