Νέος διοικητής στην 98 ΑΔΤΕ ο γνωστός στην Λέσβο Υποστράτηγος Αναστάσιος Πάτμιος

Αλλαγή φρουράς στη Διοίκηση της 98 ΑΔΤΕ( Λέσβος) με τον Υποστρατήγο Αναστάσιο Πάτμιο, να είναι ο νέος Διοικητής σε έναν από τους ποιο ευαίσθητους σχηματισμούς του Αιγαίου.


Ο Υποστράτηγος Αναστάσιος Πάτμιος που τοποθετείται Διοικητής στην 98 ΑΔΤΕ ,προέρχεται από το όπλο του Πυροβολικού, γεννήθηκε στην Κω και μέχρι τώρα υπηρετούσε ως Υποδιοικητής ΑΣΔΕΝ.

Πρόκειται για ένα άριστο αξιωματικό με μεγάλες Διοικητικές και Επιτελικές εμπειρίες.
Να σημειώσουμε ότι έχει υπηρετήσει και στο παρελθόν στη Μυτιλήνη, ως Υποδιοικητής της Μεραρχίας.

Είναι πολύ καλός γνώστης της περιοχής και τοποθετείται ως Διοικητής σε μία κρίσιμη περίοδο, που η Μυτιλήνη αποτελεί το κέντρο του Προσφυγικού.


Ο Α.Πάτμιος έχει υπηρετήσει σε Μάχιμες μονάδες και σε επιτελικές και Διοικητικές θέσεις σε μεγάλους Σχηματισμούς ,ενώ στην Κω ,την ιδιαιτέρα του Πατρίδα υπηρέτησε σε Μονάδες Πυροβολικού και ως Επιτελάρχης της 80 ΑΔΤΕ.