Ξεκινάει δράσεις η Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου

Πραγματοποιήθηκε στις 15-3-2016 συνεδρίαση του ΔΣ με σημαντικά θέματα για την πορεία και τον προγραμματισμό δράσεων της εταιρείας.


Μεταξύ των άλλων συζητήθηκε η ενδεχόμενη συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών, ΝΠΔΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαφαίνεται ότι υπάρχουν πολύ καλές δυνατότητες συνεργασίας με απώτερο στόχο την προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στους αγρότες του Νησιού μας. Άλλωστε στους στόχους του ΙΓΕ είναι η λειτουργία σχολείων εκπαίδευσης, η οργάνωση σεμιναρίων, η προώθηση εφαρμοσμένης έρευνας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών και γενικότερα η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής του Έλληνα Γεωργού και εκσυγχρονίζουν την Ελληνική Γεωργία.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, μαζί με το Δήμο Λέσβου, θα συνεχίσουμε τις επαφές με την ηγεσία του ΙΓΕ ώστε να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο της συνεργασίας μας, η οποία μπορεί να επεκταθεί και στα υπόλοιπα Νησιά του Βορείου Αιγαίου. 


                                              Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ

                                                               Προκόπης Σινάνης