Εργαστήρια-σεμινάρια επιχειρηματικότητας στην Αγία Παρασκευή Λέσβου από την ΕΤΑΛ Α.Ε

Το Σάββατο 02.04.2016 στην Αγία Παρασκευή Λέσβου στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΑΛ Α.Ε. για τα εργαστήρια-σεμινάρια  που είναι τμήμα του έργου "HOST", - Ο Ελαιώνας ως παράγοντας βιώσιμης Ανάπτυξης και στο οποίο εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής επιχειρηματίες της Νήσου Λέσβου στον τομέα του Τουρισμού, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 02.04.2016 στην Αγία Παρασκευή Λέσβου στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας του Πολιτιστικού ιδρύματος του ομίλου Τραπέζης Πειραιώς με την παραχώρηση του χώρου.

Τα εργαστήρια αποτελούν μια ιδιαίτερη κίνηση διαβούλευσης και διερεύνησης της τοπικής επιχειρηματικότητας και μια από τις ενέργειες διαμόρφωσης τυπικής αναπτυξιακής στρατηγικής με την "από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση" της φιλοσοφίας LEADER.

Στόχος η διαμόρφωση αντίληψης των αναγκών και διερεύνησης της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων. Στόχος επίσης είναι η υποστήριξη της βιωσιμότητας και κερδοφορίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και των αυτοαπασχολούμενων επιχειρηματιών δίνοντας προοπτικές στην δυνατότητα να είναι πιο ανταγωνιστική η δραστηριότητα τους.

Τα εργαστήρια θα καλύψουν τα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

Επικοινωνία και Στρατηγικές Marketing;

Σχετίζεται με θέματα που αφορούν στην προβολή, την τοποθέτηση στην αγορά, την αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές "marketing".
"Βιωματικός Τουρισμός"

Διαπραγματεύεται θέματα σχετικά με την καινοτομία στον τουρισμό και την αντίληψη ότι ο τουρισμός αποτελεί μια βιωματική εμπειρία που κυμαίνεται από την αναψυχή στον χώρο επίσκεψης έως την συμμετοχικότητα του επισκέπτη στην πολιτισμική δραστηριότητα.

"Διαχείριση του Περιβαλλοντικού και Πολιτισμικού αποθέματος"

Σχετίζεται με ειδικότερες στρατηγικές στον τουρισμό όσον αφορά την αξιοποίηση της ιδιαιτερότητας του περιβάλλοντος μιας περιοχής και του πολιτισμικού προϊόντος αυτής. Το θεματικό αντικείμενο αποτελεί εργαλείο στην στρατηγική αύξησης της επισκεψιμότητας μιας περιοχής.
"Γαστρονομικός Πολιτισμός"

Επικεντρώνεται στην αξιοποίηση του τοπικού γαστρονομικού προϊόντος ως βάση για την ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού και ως ένας από τους κυριότερους τομείς ανάπτυξης της επισκεψιμότητας μιας περιοχής.

Η διαμόρφωση μιας ενιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής είναι βασικός στόχος και αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία ειδικά ενόψει της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου διερευνώντας τις τοπικές ανάγκες της υπό διαμόρφωση περιοχής παρέμβασης.

Κατά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα γίνει συζήτηση και διαβούλευση με ανοικτή πρόσκληση σε φορείς και επιχειρηματίες.