“Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” στην Λέσβο για τους μελισσοκόμους

Όσοι μελισσοκόμοι , κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων, θέλουν να ενταθούν στις Δράσεις 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” καλούνται να συμπληρώσουν τις αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά στο Κέντρο Μελισσοκομίας Β. Αιγαίου έως και 30/4/2016 .


Δικαιολογητικά:

3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων

 φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 και Ε3 ( να φαίνονται αγροτικά εισοδήματα) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης εισοδήματος,
φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού
υπεύθυνη δήλωση

3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών ή τις αντίστοιχες φορτωτικές.
πληροφορίες:

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΛΥΦΑΝΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τ.Κ.81100
ΤΗΛ/ΦΑΞ:2251044824
Email: melissal@otenet.gr


Πηγη www.aro-gi.com