Συνεχίζεται η λειτουργία του Ξενώνα για τις γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους από τον Δήμο Λέσβου

Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του  Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, κα Αναστασία Αντωνέλη, κάνει γνωστά τα  εξής:


Ως γνωστόν ο Δήμος Λέσβου, υπέβαλε ως δικαιούχος φορέας, πρόταση για ένταξη και χρηματοδότηση από τον Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», για την πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» σύμφωνα με την Α.Π.οικ.434/19-2-2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου, προκειμένου  να εξασφαλίσουμε την συνέχιση  της λειτουργίας του Ξενώνα μας, για τις γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους.

Η πρόταση αυτή του Δήμου Λέσβου, εγκρίθηκε, με ένταξη πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου και χρηματοδότηση μέχρι 30/11/2018 με συνολικό προϋπολογισμό 579.722,88 ευρώ, χάριν ενός συντονισμένου αγώνα δρόμου όλων και ιδιαίτερα της κας Ελπίδας Αβαγιανού, εργαζομένης στην Διεύθυνση Προγραμματισμού του Δήμου μας, την οποία και ευχαριστώ.

Η έγκριση για την παράταση της λειτουργίας του Ξενώνα μας, για τις γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους, πέρα απ’ την εξασφάλιση της συνέχισης της εργασίας των εννέα εργαζομένων μας στον Ξενώνα,  πρωτίστως ικανοποιεί την ανάγκη που τελικά αποδείχθηκε ότι υπάρχει, ειδικά για τις φτωχότερες δημότισσες μας, θύματα βίας.