Υποβάθμιση της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου καταγγέλλει ο Γιάννης Σπιλάνης Επικεφαλής του Συνδυασμού ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ

Επιστολή στον πρόεδρο του   ΠΣ Βορείου Αιγαίου


Κύριε Πρόεδρε,

Όπως σας έχω κατ’ επανάληψη επισημάνει υπάρχει συστηματική υποβάθμιση της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου για μια σειρά από λόγους. Στη συνέχεια σημειώνω τους κυριότερους:

Αρνείστε να προγραμματίσετε τις τακτικές συνεδριάσεις του ΠΣ από την αρχή του χρόνου και να ορίζετε τις έκτακτες συνεδριάσεις μετά από διαβούλευση με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Αποτέλεσμα αυτού είναι είτε να πρέπει να αλλάζουμε τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις με βάση την ημέρα που θα ορίσετε την σύγκληση του ΠΣ ή να είμαι υποχρεωμένος να απουσιάζω όπως θα συμβεί σήμερα. Ταυτόχρονα δεν βοηθάτε τις υπηρεσίες να έχουν εγκαίρως έτοιμα τα θέματα και τις εισηγήσεις τους με αποτέλεσμα να έρχονται αρκετά θέματα εκτός ημερησίας και χωρίς να μπορούμε να ενημερωθούμε.

Δεν μεριμνάτε για την έγκαιρη συγκέντρωση των εισηγήσεων για τα θέματα που συζητούνται έκτακτα στις συνεδριάσεις του ΠΣ και ειδικά αυτά που αναφέρονται σε οικονομικά θέματα και μάλιστα στην τροποποίηση του προϋπολογισμού

Δεν φροντίζετε να βελτιωθεί το σύστημα τηλεδιάσκεψης με αποτέλεσμα η συνεχείς συνεδριάσεις με αυτό το σύστημα να μην επιτρέπουν να υπάρχει συστηματικός διάλογος

Δεν προτάσσετε στην ημερήσια διάταξη του ΠΣ τα θέματα που έχει ζητήσει το 1/3 των Περιφερειακών Συμβούλων όπως έγινε πρόσφατα με το θέμα της υγείας (άρθρο 9 παρ.3)

Προτάσσετε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα στην αρχή  της συνεδρίασης, ρύθμιση που προβλέπεται μόνο για τα επείγοντα (άρθρο 8, παρ. 1).

Περιορίζετε τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων χωρίς να υπάρχει σχετική ρητή πρόβλεψη στον κανονισμό

Δεν έχετε μεριμνήσει να διεξαχθεί η ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων του περιφερειάρχη και της εκτελεστικής επιτροπής μέχρι την 31/1 όπως προβλέπεται από το άρθρο 21, παρ. 2

Για τους παραπάνω λόγους δεν θα παρευρεθώ υποχρεωτικά στη περίπτωση μου στη σημερινή συνεδρίαση και επιφυλάσσομαι να καθορίσω στο μέλλον τη στάση μου ανάλογα με την ανταπόκριση σας στα θέματα που έχω θέσει.

Με τιμή

Γιάννης Σπιλάνης
Επικεφαλής του Συνδυασμού
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ