Διάκριση για τρεις φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βράβευση Φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής σε Επιστημονικό Συνέδριο


Οι φοιτήτριες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου Αλεξάτου Όλγα, Κουσαϊτη Σαββίνα και Γκρέτση Ελισάβετ στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας και υπό την επιστημονική ευθύνη και καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Κωνσταντίνου Γιαγκίνη έλαβαν τιμητικό βραβείο-έπαινο στο 11ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας που έλαβε χώρα στις 25-27 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα.
  
  Η ερευνητική εργασία τους είχε ως θέμα την "Αξιολόγηση του βαθμού υιοθέτησης της Μεσογειακής Διατροφής και μελέτη της επίδρασής του στον κίνδυνο εμφάνισης απόκλισης από την συνιστώμενη αύξηση βάρους κατά την κύηση".


Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία αφορά αναδρομική επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στον ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό πληθυσμό. Η συγκεκριμένη πρωτότυπη επιδημιολογική μελέτη καταδεικνύει ότι η υιοθέτηση ενός υγιεινούς προτύπου διατροφής, όπως είναι η Μεσογειακή Διατροφή, μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα και να παρέχει προστασία προς τις εγκυμονούσες γυναίκες προκειμένου να μην εμφανίσουν μικρότερη ή μεγαλύτερη αύξηση βάρους από αυτήν που συνίσταται, ούτως ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενες σοβαρές επιπλοκές κατά την κύησή τους τόσο για τις ίδιες όσο και το νεογνό που κυοφορούν.