Ενημέρωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τους αμπελώνες των νησιών

Ενημέρωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου


«Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και  μετατροπής  αμπελώνων  περιόδου  2016-2017»

Η   Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας ενημερώνει  τους  αμπελουργούς  του  νησιών  μας, ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική   περίοδο 2016-2017.

Δικαιούχοι είναι οι παραγωγοί που τα αμπελοτεμάχιά τους είναι καταχωρημένα στο αμπελουργικό μητρώο, είναι σε καλή γεωργική κατάσταση (καλλιεργημένα) και έχουν υποβάλει δηλώσεις συγκομιδής τουλάχιστον τα δύο τελευταία έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι  προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις από την 1η Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου 2016 στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Λήμνου   και  στις  υπηρεσίες  της   Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  στη  Λέσβο  (Καλλονή,  Μυτιλήνη, Πολιχνίτος)

Οι οικονομικές ενισχύσεις που αφορούν το πρόγραμμα καθορίζονται κατ’ αποκοπή ανά μέτρο, σε ευρώ/στρέμμα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


ΜΕΤΡΑ
ΕΥΡΩ/ ΣΤΡΕΜΜΑ
α. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους και αναφύτευση  (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) 
1176
β.   Φύτευση με νέο δικαίωμα
410
γ. Επανεμβολιασμός (συμπεριλαμβάνεται και η απώλεια εισοδήματος) 
610
δ. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης
260
           
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι άδειες φύτευσης που θα χορηγηθούν από την 1η Αυγούστου 2016 και μετά, δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης (για τις άδειες φύτευσης ενισχύεται μόνο η δράση της βελτίωσης τεχνικών διαχείρισης).

Αντίθετα  δικαιώματα  φύτευσης   μέσω  του  Εθνικού  Αποθεματικού,   δικαιώματα αναφύτευσης και δικαιώματα από μεταβίβαση που έχουν χορηγηθεί έως τις 31/12/2015,  είτε   έχουν μετατραπεί σε άδειες είτε όχι, ενισχύονται μέσω του προγράμματος αναδιάρθρωσης κανονικά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας  Λήμνου (τηλ. 2254029108),  στο  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  Καλλονής  (τηλ. 2253022565)  και  κάθε  Τετάρτη  στο  Γραφείο  Αγροτικής  Οικονομίας  Πολιχνίτου    (τηλ.  2252041261).                                                 


«Υποβολή  αιτήσεων  για  νέες  αμπελοφυτεύσεις»

Η  Διεύθυνση   Αγροτικής  Οικονομίας ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, ότι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 1η Μαρτίου έως και την 15η Απριλίου 2016.  Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.


Για  οποιαδήποτε  διευκρίνιση οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, στο  Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας  Λήμνου (τηλ. 2254029108),  στο  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  Καλλονής  (τηλ. 2253022565)  και  κάθε  Τετάρτη  στο  Γραφείο  Αγροτικής  Οικονομίας  Πολιχνίτου    (τηλ.  2252041261).