Εκπαίδευση από τον ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ για θέματα διάσωσης στον Μολυβο Λέσβου

Εκπαίδευση από τον ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ


Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ερχόμενος αντιμέτωπος με τις δυσάρεστες προκλήσεις που δημιουργεί το θέμα των προσφύγων και μεταναστών στο νησί της Λέσβου απευθύνει κάλεσμα εθελοντικής προσφοράς σε ενεργούς πολίτες του Μολύβου, της Πέτρας καθώς και των γύρω χωριών, που ενδιαφέρονται να πλουτίσουν την ζωή τους με εμπειρίες, και να αποκτίσουν γνώσεις, να διευρύνουν τα ταλέντα και τις προσωπικές τους ικανότητες και να προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους μέσο ενός Παγκόσμιου Εθελοντικού Οργανισμού προς όφελος των πλέον ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Η εκπαίδευση θα είναι ταχύριθμη διάρκειας 5 ημερών (4 ώρες, απογεύματα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 08:00π.μ.-16:00μ.μ. στην συντονίστρια προγράμματος Μολύβου στο τηλ. 6984185007.


Εκ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού