Δήμος Λέσβου «Η ανακοίνωση της σύνδεσης Θεσσαλονίκης–Λεσβος-Σμύρνη αποτελεί τεράστια επιτυχία»

Ανακοίνωση του Δήμου Λέσβου για την ανακοίνωση πως η Λέσβος θα αποτελέσει ενδιάμεσο σταθμό της σύνδεσης Θεσσαλονίκης -Σμύρνης  από την πλοιοκτήτρια εταιρία


Η ανακοίνωση πως η Λέσβος θα αποτελέσει ενδιάμεσο σταθμό της σύνδεσης Θεσσαλονίκης -Σμύρνης  από την πλοιοκτήτρια εταιρία αποτελεί τεράστια επιτυχία για το νησί μας  και για την άμεση αλλά και μακροπρόθεσμη τουριστική του υπόσταση. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη και τον Μητροπολιτικό Δήμαρχο Σμύρνης που αποδέχθηκαν το αίτημά μας για να αποτελέσει η Λέσβος ενδιάμεσο σταθμό στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Σμύρνης. Επίσης να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Έλληνα Πρωθυπουργό που στα πλαίσια της διακρατικής συμφωνίας που υπογράφηκε στην Σμύρνη με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, ευωδόθηκε αυτή η σύνδεση.

                 Ο Αντιδήμαρχος                                            Ο Δήμαρχος Λέσβου
Πολιτισμού- Τουρισμού & Μήθυμνας
                   Δήμου Λέσβου

          Κωνσταντίνος Αστυρακάκης                                   Σπυρίδων Γαληνός