Τι αλλάζει στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων

Τι αλλάζει στη διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων


Με την απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή θα είναι εφικτή πλέον και στην Ελλάδα η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς χθες το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) ενέκρινε το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με το οποίο απλοποιούνται δραστικά οι διαδικασίες αδειοδότησης σε τρεις κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που παράγουν το 25% του ΑΕΠ.

Βασικό κορμό του νέου καθεστώτος αδειοδότησης θα αποτελέσει η αρχή «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω», όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική,το σχέδιο που αφορά την απλοποίηση του αδειοδοτικού καθεστώτος στο επιχειρείν παρουσιάστηκε από την υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη (φωτ. αρχείου).

Ειδικότερα, το σχέδιο που παρουσιάστηκε από την υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη αφορά την απλοποίηση του αδειοδοτικού καθεστώτος για τις δραστηριότητες της βιομηχανίας τροφίμων, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των τουριστικών καταλυμάτων.

Οπως ανέφερε η κ. Τζάκρη, οι ομάδες εργασίες των συναρμόδιων υπουργείων υπό την καθοδήγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας των τελικών προτάσεων που τον προσεχή Ιούνιο, θα κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή.

Με βάση τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, για τις δραστηριότητες των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), θα καταργηθούν όλες οι έως σήμερα απαιτούμενες άδειες για το 90% των δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ενεργοποιούνται με απλή δήλωση γνωστοποίησης στην αρμόδια αρχή.

Στο ίδιο πλαίσιο θα καταργηθεί και η διαδικασία της προέγκρισης ως ξεχωριστή διοικητική πράξη.
Οι προωθούμενες αλλαγές ως προς τις μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών αφορούν την κατάργηση των απαιτούμενων αδειών και ένταξη στη διαδικασία της απλής γνωστοποίησης όλων των δραστηριοτήτων εκτός των ζωικών προϊόντων ώστε η χώρα να εναρμονιστεί με την ενωσιακή νομοθεσία και πρακτική.

Σημειώνεται ότι η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει έγκριση ύστερα από επιτόπιο έλεγχο πριν από τη λειτουργία της μονάδας μόνο για τα ζωικά προϊόντα ενώ στην ελληνική νομοθεσία προβλέπεται σχετική απαίτηση για το σύνολο της βιομηχανίας τροφίμων.

Σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, από τα παραδοτέα των ομάδων εργασίας της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει ότι το υπάρχον σύστημα στηρίζεται υπερβολικά σε εκ των προτέρων διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ οι εκ των υστέρων έλεγχοι περιορίζονται σε ελέγχους παραπόνων χωρίς συγκεκριμένη στόχευση και πλάνο, το οποίο θα στηρίζεται στο πραγματικό ρίσκο που έχει η δραστηριότητα για το δημόσιο συμφέρον.

Υπ’ αυτό, το πρίσμα, οι ομάδες εργασίας με τη συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας, δομούν το νέο σύστημα αδειοδότησης, με ένα σύστημα ταξινόμησης κινδύνων.