Διαγωνισμός από την 98 ΑΔΤΕ για την καθαριότητα του Hot Spot στην Μόρια

Διαγωνισμός από την 98 ΑΔΤΕ


Το Επιμελητήριο Λέσβου ενημερώνει τα μέλη του ότι η 98 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης, που θα αφορά στην παροχή «Υπηρεσιών Καθαρισμού στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων και Μεταναστών (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου».  

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τους γενικούς όρους, τους ειδικούς όρους και το σχέδιο σύμβασης, θα γνωστοποιηθούν από την 98 ΑΔΤΕ σε μεταγενέστερο χρόνο.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22510-33620.


Μυτιλήνη 18 Μαρτίου 2016