Δ.Ε.Υ.Α Λέσβου: 22/03 Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2016-Καλύτερο νερό Καλύτερη απασχόληση

“Καλύτερο νερό, Καλύτερη απασχόληση”, (“Better water, better jobs”) είναι το σύνθημα για τη σημερινή “Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 2016”.


Με αυτό το μήνυμα δίνεται το στίγμα για την ικανή ποιότητα και ποσότητα του νερού που μπορεί να αλλάξει τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων. Που μπορεί ακόμη και να μετατρέψει τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Το νερό αλλάζει τις ζωές μας γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σπουδαιότητα του καθαρού νερού, την περιβαλλοντική και οικονομική συμβολή του και να ενισχύσουμε τις προσπάθειές όλων μας για να προστατεύσουμε τις πηγές και τους υδροφόρους ορίζοντες και να παρέχουμε ποιοτικό νερό στους δημότες μας.

Πρέπει όλοι μας να μην ξεχνάμε ότι το νερό είναι το απαραίτητο στοιχείο της ζωής όλων των ζώντων οργανισμών και είναι ένας ανανεώσιμος ''φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια''. Το νερό είναι η βασική προϋπόθεση της ζωής και απαραίτητη υποδομή για την ανάπτυξη και τον πολιτισμό. Επιβάλλεται η λογική χρήση νερού για την κάλυψη των αναγκών μας και κυρίως να προστατεύουμε το νερό από ρυπάνσεις. Πρέπει να αποτελεί μέριμνα όλων μας, δηλαδή των καταναλωτών, των παραγωγών και ασφαλώς της Πολιτείας η προστασία των φυσικών αποδεκτών γιατί ζωή χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει αφού σημαντικό μέρος των μόνιμων υδατικών μας αποθεμάτων καταναλώνεται εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα να διαταραχθούν τα υδατικά ισοζύγια.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου και οι δημότες του νησιού οφείλουν να είναι ευαίσθητοι και προσεκτικοί στη χρήση του αγαθού που λέγεται νερό, καθώς είναι και στη Λέσβο υπαρκτά τα προβλήματα επάρκειας, ποιότητας και διαχείρισης των υδατικών πόρων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει σαφής μείωση της ζήτησης του νερού, επικεντρώνοντας φυσικά στη μείωση της σπατάλης που γίνεται στη χρήση του.

Για το σκοπό αυτό η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει μελετήσει, ζητήσει και διεκδικεί για ένταξη στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ, έργα με στόχο την οικονομία του νερού, όπως τηλεδιαχείριση, εξυγίανση και συνεχή παρακολούθηση των υδροληψιών.

Παρόλο που η Λέσβος, όπως και γενικά η Ελλάδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες, δεν έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα ως προς τους υδατικούς πόρους, είναι επιτακτικά αναγκαίο να αναλάβουμε όλοι, στο μερίδιο που μας αναλογεί, τις ευθύνες μας ώστε να προστατεύσουμε το κοινωνικό αγαθό που είναι ΤΟ ΝΕΡΟ!


Ας ακούσουμε και τον φιλόσοφο – ποιητή που λέει, κυριολεκτικά και μεταφορικά: «Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον έχει πολλή ξηρασία».