22 Μαρτίου – Παγκόσμια ημέρα νερού-Συνάντηση των Οικολόγων Πράσινων Βορείου Αιγαίου με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων

22 Μαρτίου – Παγκόσμια ημέρα νερού-Συνάντηση των Οικολόγων Πράσινων Βορείου Αιγαίου με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων


Συνάντηση με τον κ Ιάκωβο Γκαννούλη Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας είχε ο Μιχάλης Μπάκας, Γραμματέας της Περιφερειακής Οργάνωσης Βορείου Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων. Κατά τη συνάντηση ο κ. Γκανούλης παρουσίασε το εύρος των δραστηριοτήτων της Ειδικής Γραμματείας όσον αφορά τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ενώ από την πλευρά του ο Μιχ. Μπάκας ενημέρωσε τον Ειδικό Γραμματέα για τις θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για τα ζητήματα αρμοδιότητας του επικεντρώνοντας σε τρία ζητήματα:

·         -  στην ανάγκη παρεμβάσεων για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υδατικών πόρων στα νησιά μας με έργα μικρής κλίμακας και μεγάλης αποδοτικότητας που θα σέβονται τα χαρακτηριστικά του νησιωτικού τοπίου χωρίς την κατασπατάληση πόρων για προβληματικά έργα όπως το προγραμματιζόμενο από κάποιους φράγμα του Τσικνιά στη Λέσβο.Για να λυθεί το ζήτημα της διαθεσιμότητας υδάτων στα νησιά μας είναι αναγκαία η εξοικονόμηση των νερού και η προστασία, συντήρηση και κατασκευή των ξερολιθιών και αναβαθμίδων, ως τεχνική συγκράτησης του νερού και αποτροπής της διάβρωσης και της ερημοποίησης.

·         - στην ανάγκη μέριμνας από την Ειδική Γραμματεία για τη εύρυθμη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ένα θέμα που ταλανίζει τα νησιά μας, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης καθώς οι Δήμοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των μονάδων   

·         - στην ανάγκη ολοκλήρωσης της διαβούλευσης για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου επεξεργασία των αποβλήτων των ελαιοτριβείωνώστε να επιλυθεί επιτέλους ένα ζήτημα για το οποίο οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν κάνει πολλές παρεμβάσεις κατά το παρελθόν.

Ο Μιχάλης Μπάκας δήλωσε σχετικά: «Ενημερωθήκαμε και ενημερώσαμε τον κ Ειδικό Γραμματέα Υδάτων για τις θέσεις μας στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Ευελπιστούμε η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και με την ενεργοποίηση όλων να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν σε πολλά προβλήματα  για τα νησιά μας.»  


Περιφερειακή οργάνωση Βορείου Αιγαίου των Οικολόγων Πράσινων