Ερώτηση του Χ. Αθανασίου για τις πληρωμές των βιοκαλλιεργητών έτους 2013 και της εξισωτικής αποζημίωσης του 2015

Ο Βουλευτής Ν. Λέσβου Χαρ. Αθανασίου κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου, με θέμα τις πληρωμές των βιοκαλλιεργητών έτους 2013 και της εξισωτικής αποζημίωσης του 2015.


Συγκεκριμένα αναφέρει ότι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με έγγραφό του προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (το οποίο δημοσιεύθηκε στα ΜΜΕ της Λέσβου), επέστρεψε τους φακέλους που αφορούν την παρτίδα πληρωμής των βιοκαλλιεργητών για το έτος 2013, επειδή δεν ήταν εφικτή η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στα νησιά του Αιγαίου, λόγω εξάντλησης των ορίων του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού πίνακα.

Η κίνηση αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για την «επιλεκτική» αντιμετώπιση των νησιωτών αγροτών και ιδιαιτέρως των ακριτών μας, εις ό,τι αφορά την επιπλέον καθυστέρηση στις πληρωμές της βιολογικής γεωργίας, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που έχει ήδη εξοφληθεί.

 Επιπλέον, η επιστροφή των φακέλων πληρωμής στις έδρες των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας, δημιουργεί σύγχυση και αβεβαιότητα στους αγροτικούς πληθυσμούς των νησιών μας και το ζητούμενο είναι πότε θα πληρωθούν, δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή αφορά το έτος 2013 και θα έπρεπε να είχε ήδη δοθεί στους δικαιούχους εδώ και ένα χρόνο περίπου.

Την ίδια τύχη είχε και η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης του έτους 2015, που πληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο σε όλη την Ελλάδα εκτός από τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία είναι κατεξοχήν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Πότε προβλέπεται να πληρωθούν οι δύο αυτές Κοινοτικές Ενισχύσεις στα νησιά του Αιγαίου.

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να μην ξανασυμβεί η καθυστέρηση καταβολής των ενισχύσεων στα νησιά του Αιγαίου.


Επειδή η επιστροφή φακέλων κ.λπ. στις Περιφερειακές Δ/νσεις δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και ενισχύει την γραφειοκρατία, και προκειμένου  να αποφεύγονται τέτοιες ενέργειες, τι προτίθεται να κάνει ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα.