Συνεχίζει την λειτουργία της η ομάδα γονέων Μυτιλήνης απο το Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής κατά των εξαρτήσεων «ΠΝΟΗ»

Το Κέντρο Πρόληψης και Συμβουλευτικής κατά των εξαρτήσεων «ΠΝΟΗ» στα πλαίσια των προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας που εφαρμόζει, συνεχίζει την λειτουργία της ομάδας γονέων Μυτιλήνης (κατόπιν αιτήματος των μελών)  που πραγματοποιείται στο χώρο του Κέντρου.


Η ομάδα βρίσκεται ήδη στην 10η συνάντηση και ενδεικτικά αναφέρουμε τα θέματα που επεξεργαζόμαστε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων:

 Ο ρόλος του γονέα στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών
 Αποτελεσματική επικοινωνία στο οικογενειακό περιβάλλον μια απάντηση στην κρίση αξιών   
 Τα χαρακτηριστικά της παιδικής και εφηβικής ηλικίας
 Η πειθαρχία και η επιβολή των ορίων ανάλογα με την ηλικία των παιδιών
 Η σημασία της αυτοεκτίμησης στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.
 Χαρακτηριστικά παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο – Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
 Ασφαλής χρήση του διαδικτύου, συμπεριφορές εξάρτησης στο διαδίκτυο
 Σχέσεις ζευγαριών        

Η ομάδα υλοποιείται κάθε Τρίτη 10:00 – 12:00 το πρωί


Υπεύθυνη προγράμματος Σαμοθρακή Δέσποινα Κοινωνική Λειτουργός