Με σημαντικά θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου-ΔΕΔΑΠΑΛ και Μουσικό σχολείο τα 2 από τα σημαντικά

Με σημαντικά θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00 στη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ συνεδρίαση, λόγω διακοπής της 4ης τακτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (10-2-2016), για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  επί των θεμάτων της αριθ. πρωτ. 4954/10-2-2016  πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010:

  ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
1
Ενημέρωση-συζήτηση για τη ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Ο.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
2
Έγκριση απευθείας αγοράς του ακινήτου «Αρχοντικό Κατσάνη» για τη στέγαση του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης
3
Έγκριση τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης Α.Μ.Κ.Ε. Δήμου Αγιάσου
4
Έγκριση απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Βαρειάς Μυτιλήνης
5
Εξέταση μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου της επιχείρησης «Ζαχαροπλαστείο ΑΝΕΜΩΝΗ»
6
Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το Τμήμα Προσωπικού Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος, υπό στοιχείο Α20)
7
Ορισμός Επιτροπών του Τμήματος Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας έτους 2016
8
Έγκριση προμήθειας του βιβλίου του Γιώργου Γαλέτσα με τίτλο: «Για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά»
9
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα στις 3/2/2016 για ενημερωτική συνάντηση στα πλαίσια του προγράμματος UNESCO
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Εισηγητής: κ. ΓΑΛΗΝΟΣ
10
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης Καταστατικού και αύξηση Κεφαλαίου της Δημοσυνεταιριστικής Αγροτικής Α.Ε. (πρώην ΕΨΥΠΑΛ)
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΤΖΙΜΗΣ
11
Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου και κτιρίων θερμοπηγών Λισβορίου»
12
Έγκριση παράτασης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κατάντι του δρόμου του Αγ. Δημητρίου Πελόπης»
13
Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης»
14
Έγκριση μελετών: α) αριθμ. 3/2016 με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων Δήμου Λέσβου, Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό» και β) αριθμ. 4/2016 με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων Δήμου Λέσβου, πλην της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό»
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ
15
Έγκριση της αριθ. 8/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έναρξης της διαδικασίας κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό «Παναγιά» Πύργων Θερμής της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής Δήμου Λέσβου
16
Έγκριση της αριθ. 13/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί αλλαγής ονόματος της ενδιαφερομένης για την συνέχιση κατά παρέκκλιση της λειτουργίας της επιχείρησης σνακ-μπαρ (fast food) επί της οδού Ερμού 168 στη Μυτιλήνη, από Μαρμάρου Στυλιανή (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 947/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) σε Κρασοπούλου Χριστίνα
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΖΑΝΟΣ
17
Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου του Δήμου Λέσβου για το έτος 2016
ΘΕΜΑΤΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης κ. ΑΚΡΙΩΤΗΣ
18
Έγκριση δωρεάς αυτοκινήτων του Δήμου Λέσβου στη Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ


                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΝΗΣ