Πρόσκληση στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 για τον Τομέα του Πολιτισμού

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε την πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων έργων στον Τομέα του Πολιτισμού των υπηρεσιών και αρμοδίων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού.


Η πρόσκληση ενεργοποιείται κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης του προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 6,75 εκατομμύρια ευρώ.


Η Περιφερειάρχης δήλωσε σχετικά: «Ο Πολιτισμός αποτελεί κυρίαρχο αναπτυξιακό συντελεστή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συγκριτικό πλεονέκτημα και δυνατό σημείο στην προσπάθεια που γίνεται για αναδιαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου των νησιών μας, στην κατεύθυνση μια ήπιας και διατηρήσιμης ανάπτυξης. Σταθερός στόχος μας είναι η ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας ενός εκάστου των νησιών μας, που αναπόσπαστα είναι συνδεδεμένη με την πολιτιστική του κληρονομιά».