Προσκλήσεις στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας και λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ενεργοποίησε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2α του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Β. Αιγαίου 2014-2020. Η εν λόγω ενεργοποίηση αφορά:


-Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών    θυμάτων βίας.
-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας.

Η παρούσα πρόσκληση ενεργοποιείται  στο πλαίσιο της υποστήριξης των εν λόγω υφιστάμενων κέντρων, προκείμενου να συνεχίσουν να παράσχουν βελτιωμένες και στοχευμένες δράσεις στους ωφελούμενους από τις δομές αυτές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,1 εκ ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
    
Η Περιφερειάρχης δήλωσε ότι «τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης καθώς και ο ξενώνας φιλοξενίας, υλοποιούν ένα σημαντικό κοινωνικό έργο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και γι’ αυτό αποτελεί επιλογή μας η στήριξη τέτοιων δομών.

Δομές που στα χρόνια έχουν επιδείξει μεγάλο έργο, με σεβασμό σε ιδιαίτερα κοινωνικά ζητήματα, όπως αυτό της στήριξης κακοποιημένων γυναικών.


Το πρόγραμμα της Περιόδου 2014-2020 και οι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι τόσο σε αυτές τις δομές, όσο και σε άλλες περιπτώσεις, θα συνεχίσουν να παράσχουν στήριξη σε φορείς που δίνουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.»