Ενημερωτική Εσπερίδα στο Επιμελητήριο Λέσβου για επιχειρήσεις και φορείς

Το Επιμελητήριο Λέσβου σας προσκαλεί σε Ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα τις «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ τον Κλάδο των Τροφίμων, της Βιώσιμης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020».

Το Επιμελητήριο Λέσβου σας προσκαλεί την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιωάννης Παυλακέλλης», του Επιμελητηρίου, σε Ενημερωτική Εσπερίδα που διοργανώνει σε συνεργασία με το δίκτυο ΠΡΑΞΗ, με θέμα τις «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ τον Κλάδο των Τροφίμων, της Βιώσιμης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020».

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 στο χώρο του Επιμελητηρίου, οι εκπρόσωποι του Δικτύου ΠΡΑΞΗ θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με επιχειρήσεις και φορείς για τη υποβοήθηση των προτάσεων/ιδεών τους σε Ε.Ε προγράμματα.


«Ενημερωτική εκδήλωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ τον κλάδο των τροφίμων, της βιώσιμης γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 2014-2020»

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, ώρα 18:00


18.00 - 18.30
Προσέλευση συμμετεχόντων
18.30 - 18.40
Καλωσόρισμα – χαιρετισμός

Eπιμελητήριο Λέσβου
18.40 - 19.00
Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Λέσβου προς τους τοπικούς Επιχειρηματίες

Ευάγγελος Μυρσινιάς, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου
19.00 - 19.20
Πρόγραμμα “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 / Κοινωνική Πρόκληση 2: Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και βιοοικονομία”

Δέσποινα Αδαμίδου, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
19.20 - 19.40
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης –Αλιείας

Αναστάσιος Περιμένης, Γενικός Διευθυντής ΕΤΑΛ Α.Ε.
19.40 - 20.10
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες βασισμένες στην έρευνα και τη καινοτομία στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για τη Περίοδο 2014-2020

Π. Ιγνατιάδης, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
20.10 - 20.20
Σύντομη Παρουσίαση  για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( Ταμείο Junker)

Π. Ιγνατιάδης , Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
20.20 - 20.40
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης, ΕΣΠΑ 2014-2020

Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
20.40 - 21.00
Συζήτηση
21.00
Κλείσιμο Εκδήλωσης – Σνακ

Οι εκπρόσωποι του Δικτύου ΠΡΑΞΗ θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με επιχειρήσεις και φορείς για τη υποβοήθηση των προτάσεων/ιδεών τους σε Ε.Ε προγράμματα, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 στο χώρο του Επιμελητηρίου.